ПЕРЕКОНЛИВІСТЬ АВТОРСЬКОГО «Я» У КОЛУМНІСТИЦІ ХАВ’ЄРА МАРІАСА (НА МАТЕРІАЛІ ІСПАНСЬКОГО ПЕРІОДИЧНОГО ВИДАННЯ “EL PAÍS SEMANAL”)

  • Liudmyla Vasylivna Artemova Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: колонка, гібридний жанр, суб’єктивність, конотативна мережа, авторський стиль.

Анотація

У статті розглянуто колумністику Хав’єра Маріаса, одного із найпотужніших письменників і колумністів сучасної літературної Іспанії. Було досліджено матеріал його колонок у недільному додатку іспанського періодичного видання “El País Semanal”, незначної частини значного корпусу публікацій журналіста, які вирізняються підкреслено індивідуальним переконливим стилем вираження авторського «я». Наші спостереження свідчать, що в них Х. Маріас підкреслено відкрито представляє власний погляд та підхід до будь-якої із цікавих для нього тем сучасності (політика, економіка, гендерна політика, мова, релігія, суспільство, минуле і громадянська війна, etc.), вдаючись до широкого арсеналу логічних аргументацій та підносячи жанр колонки, у якому він працював, до високого зразка журналістської творчості. У ході проведеного аналізу доведено, що однією з особливостей стилю Х. Маріаса була неприхована форма протиставлення його власного критичного погляду на проблему, який часто суперечив загальноприйнятій суспільній позиції, і потребував особливого переконливого аргументативного корпусу, не стільки фактуального, як мовного, експресивно маркованого, емоційно насиченого, з виключно оригінальною манерою метафоричного фігурального мовлення, де і проявлявся значною мірою літературний хист письменника-колумніста. Естетичне задоволення, емоційна інтерпретація конотативної мережі статті визначені ядром її переконливості. Було з’ясовано, що Х. Маріас використовував дуальну форму “yo” – “nosotros” як спосіб залучення читачів до підтримки своїх поглядів, вважаючи, що він міг розраховувати на схильність та підтримку своєї аудиторії, завойованої роками роботи у “El País Semanal”. Як провідні риси його переконливого стилю відзначені відкрита негативна оціночність, різкість суджень, неприхована емоційна інтерпретація дійсності, авторський підтекст, іронічність і сарказм. Досліджений матеріал доводить, що завдяки органічному поєднанню літературного, газетного і елементів розмовного стилів, коли негативно маркована конотативна мережа публікації, викладена із особливою авторською креативністю, доповнювалася обтяжливим синтаксичним і лексичним матеріалом, і створювали переконливість «індивідуального» стилю колумніста Х. Маріаса.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2023-05-05
Як цитувати
Artemova, L. (2023). ПЕРЕКОНЛИВІСТЬ АВТОРСЬКОГО «Я» У КОЛУМНІСТИЦІ ХАВ’ЄРА МАРІАСА (НА МАТЕРІАЛІ ІСПАНСЬКОГО ПЕРІОДИЧНОГО ВИДАННЯ “EL PAÍS SEMANAL”). Львівський філологічний часопис, (12), 12-17. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2489