ТРАНСПОЗИЦІЯ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОЇ ОПОЗИЦІЇ EMPTY/FULL В АСПЕКТІ КОРПУСНОГО ПЕРЕКЛАДУ

  • Yuliya Ihorivna Demyanchuk Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
  • Olha Ihorivna Levkiv Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Ключові слова: транспозиція, лексико-семантична опозиція, корпус текстів, методи перекладу, офіційно-діловий текст

Анотація

У статті проаналізовано лексико-семантичну опозицію EMPTY/FULL в корпусі юридичних, військових та медичних текстів. Послідовність застосування комплексної методики була спрямована на виділення лексико-семантичної опозиції EMPTY/FULL з корпусу текстів, з метою її диференціації та окреслення текстових меж. Метою дослідження є виявлення особливостей перекладу лексико-семантичної опозиції EMPTY/FULL з англійської мови на українську та представлення науковій спільноті нової інформації про поєднання методів екстралінгвістичного й корпусного аналізу в процесі перекладу окремих мовних одиниць. Дослідження зосереджене на виконанні низки завдань: створити корпус текстів загальним обсягом 130 одиниць (медичні, військові, юридичні тексти); виокремити лексико-семантичну опозицію EMPTY/FULL з корпусу військових, юридичних та медичних текстів; побудувати конкорданси для лексико-семантичної опозиції; дослідити особливості використання транспозиції, що роз’яснює відмінності між корпусним та авторським перекладом. В теперішньому дослідженні нам також успішно вдалося з’ясувати специфіку транспозиції, що роз’яснює відмінності між корпусним та авторським перекладом й вказує на відмінності в компонуванні таких складників як лексеми, словосполучення, терміносполуки та опозиції. За цієї умови застосування такого виду транспозиції, як ад’єктивація дозволило проаналізувати 130 офіційних текстів, що вимагало від нас врахування усіх характеристик та особливостей офіційного тексту не обмежуючись певним методом перекладу. У нашій науковій розвідці найбільш частотними виявилися випадки перекладу за допомогою контекстуального аналогу та техніки трансформації перестановки на тлі методу транслітерації. Здобуті нами знання про лексико-семантичну опозицію EMPTY/FULL фіксуються мовними засобами, об’єктивуються лексико-семантичними й синтаксичними одиницями і створюють єдине семантичне ціле, що має на меті представити науковій спільноті нову інформацію про поєднання методів екстралінгвістичного й корпусного аналізу в процесі перекладу окремих мовних одиниць. Отримані результати дослідження можуть бути корисними для перекладачів та лінгвістів, які працюють з офіційно-діловими типами текстів, а також для подальших досліджень в галузі машинного перекладу та обробки природньої мови.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2023-05-05
Як цитувати
Demyanchuk, Y. I., & Levkiv, O. I. (2023). ТРАНСПОЗИЦІЯ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОЇ ОПОЗИЦІЇ EMPTY/FULL В АСПЕКТІ КОРПУСНОГО ПЕРЕКЛАДУ. Львівський філологічний часопис, (12), 37-41. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2494