ЖАНРОВА СТРАТИФІКАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКОГО ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ

  • Oleksandra Oleksandrivna Ievlanova Інститут мовознавства імені О. О. Потебн Національної академії наук України
Ключові слова: дискурс, політичний дискурс, президентський дискурс, чеський президентський дискурс, жанр, президент

Анотація

Ця стаття присвячена аналізу жанрової стратифікації політичних дискурсивних практик у різних мовах. Жанр визначається як вербалізована типова ситуація соціальної взаємодії людей. Комунікативна мета і форма є основними жанровими параметрами політичного дискурсу. Полі- тичний дискурс та його жанри функціонують як інституційні та медійні. Президентський дис- курс є частиною політичного дискурсу, тому має всі його ознаки, зокрема, мету – досягнення влади, її збереження чи розподіл. До жанрової стратифікації політичного дискурсу належать: 1) кому- нікативна мета, переважно боротьба за владу, 2) форма: усна – звернення, виступ, інтерв’ю, дебати тощо, письмова – лист, листівка, наказ, закон; первинна – спонтанний виступ (мітинг, політичний скандал), вторинна – підготовлений ефір (публічний виступ, звернення, поздоровлення). Жанрові ознаки дискурсу мають свої параметри, в яких вдало чи невдало проявляється мовна осо- бистість політика. Успішна дискурсивна діяльність залежить від ряду факторів, насамперед від політиків як мовних особистостей, їхніх комунікативних характеристик. Учасники дискурсивної діяльності у своїй мовній організації мають мовну здатність, комунікативну потребу, комуніка- тивну компетенцію, мовну свідомість, мовленнєву поведінку. Однією з основних характеристик політичного дискурсу та його жанрів є інституційність. За жанровим підходом простір прези- дентського дискурсу складається з різноманітних специфічних жанрів, якими президент оперує як суб’єкт спілкування. Головною проблемою є вибір жанрових різновидів президентського дис- курсу. Для деяких промов президента ми можемо встановити жанрову форму (вступне слово, вітальне слово). Виділити жанр у заявах, виступах, прес-конференціях проблематично, оскільки їм властива варіативність композиційної будови.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2023-05-05
Як цитувати
Ievlanova, O. O. (2023). ЖАНРОВА СТРАТИФІКАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКОГО ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ. Львівський філологічний часопис, (12), 54-59. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2497