УМОВИ УСПІШНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МОВЛЕННЄВОГО АКТУ ВИБАЧЕННЯ

  • Inna Oleksandrivna Kivenko Одеський національний морський університет
Ключові слова: вибачення, емфатичне вибачення, комунікація, мовленнєвий акт, офіційне вибачення, фатичне вибачення

Анотація

Представлена стаття є спробою проаналізувати та описати умови успішності реалізації мовлен- нєвого акту вибачення, який обрано обʼєктом вивчення. Предметом дослідження слугують прагма- тичні умови реалізації вибачення, за яких досягається бажаний перлокутивний ефект. Для досягнення поставленої мети використано переважно теоретичні методи дослідження: метод аналізу та синтезу й метод порівняння, які в сукупності дозволили виділити умови успішної реалізації мовленнєвого акту вибачення, виявити релевантні умови для вираження певного типу вибачення та продемонструвати ког- нітивні процеси, що відбуваються у свідомості людини, яка спричиняє шкоду. Важливо зауважити, що не всі лінгвальні форми вибачення передають його семантику, адже є й такі, що експлікують прикрість, жаль, співчуття, тощо. Саме тому вивчення екстралінгвальних умов реалізації вибачення, що впли- вають на його успіх, є доцільним для нашого дослідження. В залежності від соціально-психологічної дистанції між комунікантами, їхнього комунікативного статусу, ситуації спілкування та ставлення мовця до своєї провини, пропонуємо наступні види мовленнєвого акту вибачення: емфатичне вибачення, фатичне вибачення, офіційне вибачення. Головна відмінність між запропонованими видами мовленнє- вого акту вибачення полягає в умові, що знаходиться у комунікативному фокусі при їхній реалізації. Для емафатичного вибачення релевантною є умова щирості: щире покаяння мовця у здійсненні негативної для адресата події передбачає отримання ним прощення для відновлення свого внутрішнього спокою. У випадку фатичного вибачення в комунікативний фокус головним чином потрапляє істотна умова, адже співрозмовникам важливо слідувати конвенціям та нормам соціальної взаємодії за різних обста- вин. Особливі контекстні параметри реалізації офіційного вибачення виводять в комунікативний фокус умову пропозиціонального змісту, оскільки такий мовленнєвий акт реалізується в обстановці несиме- тричних комунікативних відносин між учасниками спілкування й переслідує специфічні соціальні цілі, що повʼязані з особливими ритуалами організації суспільного життя в даній лінгвальній культурі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2023-05-05
Як цитувати
Kivenko, I. O. (2023). УМОВИ УСПІШНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МОВЛЕННЄВОГО АКТУ ВИБАЧЕННЯ. Львівський філологічний часопис, (12), 87-91. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2502