ФУНКЦІОНУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МЕТАФОРИ У ФРАНКОМОВНОМУ ТА УКРАЇНОМОВНОМУ РЕКЛАМНИХ ДИСКУРСАХ

  • Andrii Venedyktovych Mlynchyk Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
  • Lilita Reinisivna Kokkina Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
  • Anastasiia Yevheniivna Shvedenko Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Ключові слова: концептуальна метафора, рекламний дискурс, концептосфера, лінгвопрагматика, картина світу

Анотація

Статтю присвячено виявленню особливостей функціонування концептуальної метафори у франкомовному та україномовному рекламних дискурсах. Шляхом зіставного аналізу виокремлюються культурно-специфічні концепти, що зазнали концептуальної метафоризації та були введені в рекламні повідомлення задля привернення уваги споживацької аудиторії. При цьому досліджується своєрідність рекламного дискурсу: графічні та звукові засоби, обсяг інформації, мовці, тематика, проблематика тощо. Розглядаються лексичні, граматичні та синтаксичні відмінності українських та французьких рекламних текстів. У статті детально аналізуються основні види концептуальних метафор систематизованих А. П. Чудіновим, що превалюють у французьких та українських рекламних слоганах, а також здійснюється їх порівняльна характеристика. Встановлюється частота вживання окремих метафоризованих концептів, що становлять фундаментальну частину концептосфери нації. Виявляються культурні цінності, що були закладені в метафоричних виразах з метою збільшення впливу на представників культури, що є потенційними покупцями рекламованої продукції. Досліджується й лінгвістичне втілення метафор, котре допомагає увиразнити неоднозначність інтерпретації сенсу. Окрім того, висвітлюється й когнітивний аспект метафоризацій: розкривається мисленнєвий процес генерування нових смислів за допомогою ототожнення товару з соціально та культурно значущим поняттям, що призводить до закріплення у свідомості індивіда споживацького способу сприйняття дійсності. Так само прослідковується й зміна картини світу, яка з культурно насиченої трансформується у більш загальну, пристосовану для реалізації конкретних рекламних цілей. Підкреслюються властивості концептуальної метафори структурувати концепти, поєднуючи різні семантичні поля, створюючи нові асоціативні ряди, або, показуючи поняття через подекуди неочікувану призму бачення внаслідок наділення концепту новими семами. Описано процес актуалізації нових знань у концептуальних метафорах, що під дією маркетингових тактик рекламної індустрії покликані не лише віддзеркалювати ціннісні орієнтири, але й відтворювати та поширювати їх, пришвидшуючи інтеграцію оновлених концептів до комунікативної практики, а отже й до свідомості публіки.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2023-05-05
Як цитувати
Mlynchyk, A. V., Kokkina, L. R., & Shvedenko, A. Y. (2023). ФУНКЦІОНУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МЕТАФОРИ У ФРАНКОМОВНОМУ ТА УКРАЇНОМОВНОМУ РЕКЛАМНИХ ДИСКУРСАХ. Львівський філологічний часопис, (12), 120-125. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2508