КОНТЕНТ-АНАЛІЗ ДЕФІНІЦІЙ ПОНЯТТЯ «ПРОФЕСІЙНИЙ ІМІДЖ»

  • Liliia Mykolaivna Filiuk Одеський національний морський університет
Ключові слова: професійний імідж, контент-аналіз, компонент, дефініція, поняття

Анотація

Проблема професійного іміджу є дуже актуальною в умовах зростання конкуренції в усіх видах суспільно-орієнтованої та клієнтоцентричної діяльності. Різні науки, пропонуючи дефініції професійного іміджу, роблять власні акценти, дещо звужуючи сутність поняття. Проаналізовані приклади визначень поняття «професійний імідж» демонструють суттєві розбіжності у його тлумаченні, тому виникає проблема виділення ключових моментів, які б фіксували найбільш значущі характеристики досліджуваного поняття. Ми вважаємо, що цей підхід може бути реалізований шляхом залучення контент-аналізу. Проведене дослідження виявило 10 основних компонентів, що з різних боків характеризують аналізоване поняття: 1) акмеологічний; 2) культурний; 3) соціальний; 4) психологічний; 5) професійний; 6) діяльнісний; 7) аксіологічний; 8) моральний; 9) особистісний; 10) представницький. Проведене дослідження виявило, що найбільш значущими для розуміння поняття професійного іміджу є професійний та представницький компоненти, достатньо велику вагу має діяльнісний компонент, у половині дефініцій присутні психологічний та соціальний компоненти. Певне значення відіграє особистісний компонент, значно менше виражені акмеологічний та аксіологічний компоненти. Найменш значущими виявилися культурний та моральний компоненти. Таким чином, сутність поняття «професійний імідж» характеризується наступними основними рисами: 1) головними складовими є, по-перше, здатність і готовність фахівця якісно виконувати професійні обов’язки, по-друге, здатність і готовність відповідати актуальному професійному образу; 2) необхідною є демонстрація реальних дій для удосконалення як професійних, так і індивідуально-особистісних рис; 3) дані щодо представленості психологічного, соціального та особистісного компоненту свідчать, що одна половина дослідників обирає принцип «здаватися, а не бути», друга половина віддає перевагу принципу «бути, а не здаватися»; 4) прагнення до самовдосконалення фахівця, його ціннісні установки відіграють певну роль у побудові професійного іміджу, проте не є вирішальними; 5) світоглядні особливості фахівця не мають вагомого значення для формування та сприйняття професійного іміджу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2023-05-05
Як цитувати
Filiuk, L. M. (2023). КОНТЕНТ-АНАЛІЗ ДЕФІНІЦІЙ ПОНЯТТЯ «ПРОФЕСІЙНИЙ ІМІДЖ». Львівський філологічний часопис, (12), 162-167. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2514