КОРПУСНО-ПРИКЛАДНЕ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ: ГНОСЕОЛОГІЧНИЙ РАКУРС

  • Yuliya Ihorivna Demyanchuk Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Ключові слова: корпусно-прикладне перекладознавство, прикладна лінгвістика, корпусна лінгвістика, корпусні дані, перекладацькі стратегії, автоматичний переклад

Анотація

У цій науковій праці представлено дослідження корпусно-прикладного перекладознавства як феномена міждисциплінарної природи. Основне твердження полягає в тому, що корпусно-прикладне перекладознавство поєднує методи та підходи корпусного аналізу з вивченням основних принципів перекладу, систематизуючи закономірності його лінгвістичних, лексико-семантичних, стилістичних, лінгво-культурних, прагматичних виявів в корпусі текстів. Реалізації поставленої мети передувало обґрунтування корпусно-прикладного перекладознавства в гуманітарних студіях; з’ясування ключових аспектів й підходів корпусно-прикладного перекладознавства, таких як, корпусний аналіз базової мови, корпусний аналіз мови-реципієнта, корпусно-інтегрований перекладознавчий конструкт, корпусно-прикладне зіставлення перекладу. У статті досліджено гносеологічний аспект корпусно-прикладного перекладознавства, утілений у поняттях прикладної та корпусної лінгвістики в рамках перекладознавства. Інтерпретація перекладу на основі корпусних даних зумовлена принципово новим міждисциплінарним підходом до тлумачення перекладацьких рішень і розумінні перекладу як когнітивного процесу. Запропоноване у науковій праці розуміння корпусно-прикладного перекладознавства виводить його за межі усталеної корпусно-лінгвістичної кореляції й відповідного лінгвістично-інформаційного маркування та уможливлює його трактування як засобу і результату реалізації комплексного дослідження перекладу. Здійснений аналіз корпусно-прикладного означування перекладу в корпусі текстів засвідчує можливість охоплення широкого діапазону фактичного матеріалу в межах запропонованого напряму. Сконденсовані результати теоретичного аналізу дають можливість перейти від простого використання корпусів текстів для аналізу лінгвістичних закономірностей до комплексного вивчення перекладацьких явищ, їх контекстуальної природи та інформаційної системи. Дослідження відкриває додаткові можливості для використання корпусних даних у вивченні мови, культури та комунікації, а також сприяє вдосконаленню навчальних програм з перекладознавства та формуванню перекладацьких компетенцій у майбутніх перекладачів. Представлене в науковій праці розуміння нової галузі корпусно-прикладного перекладознавства є важливим внеском у корпусну лінгвістику, перекладознавство, прикладну лінгвістику, інформаційні технології, комп’ютерну лексикографію, міжкультурну комунікацію, перекладацьку практику, що збагачує терміносистему перекладознавчих студій загалом.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2023-10-31
Як цитувати
Demyanchuk, Y. (2023). КОРПУСНО-ПРИКЛАДНЕ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ: ГНОСЕОЛОГІЧНИЙ РАКУРС. Львівський філологічний часопис, (13), 51-58. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2592