ВЗАЄМОДІЯ ВЕРБАЛЬНОГО І НЕВЕРБАЛЬНОГО КОМПОНЕНТІВ У СУЧАСНОМУ АНГЛІЙСЬКОМУ ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРСІ

  • Olha Yuriivna Ocheretna Національного університету «Одеська морська академія»
Ключові слова: комунікація, дискурс, Інтернет, взаємодія, невербальне, вербальне

Анотація

Комунікація – складний і необхідний процес інтерактивного спілкування, який пояснюється прагненням мовців отримати або передати нові знання, уміння, навички та почуття. Але спілкування розглядається не тільки як процес передачі інформації, а й як безпосередня емоційна взаємодія між мовцями. Сьогодні в лінгвістиці спостерігається особливий інтерес лінгвістів до проблеми взаємодії мовців у процесі спілкування. Комунікативний процес здійснюється за допомогою вербальних і невербальних компонентів мовлення. Актуальність теми дослідження вербальних компонентів комунікації в поєднанні з невербальними зумовлена загальною спрямованістю сучасного лінгвістичного інтелекту на вивчення функціонування мовних одиниць у їх взаємодії з різними кодовими системами для адекватної та ефективної передачі інформації, сприйняття, оцінка та розуміння комунікативних партнерів. Метою дослідження є встановлення співвідношення вербальних і невербальних компонентів у сучасному англомовному інтернет-дискурсі. Це визначає наступні завдання: здійснити системний аналіз наукових розробок щодо невербальної комунікації; визначати вербальні та невербальні компоненти спілкування; встановити принципи взаємодії вербальних і невербальних компонентів спілкування в англомовному Інтернет дискурсі з урахуванням універсальних, етноспецифічних та індивідуально визначених аспектів невербальних компонентів спілкування. Об’єктом дослідження є вербальні комунікативні компоненти, які взаємодіють з невербальними компонентами англомовного Інтернет-дискурсу. Предметом дослідження є сукупність дискурсивних закономірностей взаємодії вербальних і невербальних компонентів англомовної Інтернет комунікації, а також особливості номінацій невербальних компонентів комунікації в медіа та соціальних мережах.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2023-10-31
Як цитувати
Ocheretna, O. (2023). ВЗАЄМОДІЯ ВЕРБАЛЬНОГО І НЕВЕРБАЛЬНОГО КОМПОНЕНТІВ У СУЧАСНОМУ АНГЛІЙСЬКОМУ ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРСІ. Львівський філологічний часопис, (13), 142-146. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2605