ОСОБЛИВОСТІ ОПИСУ СЕМАНТИЧНОЇ СТРУКТУРИ ЛЕКСЕМ У СЛОВНИКУ МОВИ УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ

  • Ruslan Leonidovych Serdeha Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Ключові слова: семантика, Словник мови фольклору, лексикографія, тлумачення, словникова стаття

Анотація

Розвідка присвячена проблемі опису семантики лексем, що наявні в мові фольклору. Питання, які пов’язані з дослідженням семантики слова, завжди будуть у центрі уваги мовознавців, бо вона належить до найбільш змінних і динамічних рівнів мови. Значеннєвий бік вербальних одиниць перебував у центрі уваги науковців здавна, мабуть, ще з часів зародження філологічної науки як такої, проте й досі, на жаль, маємо чимало недостатньою мірою досліджених або загалом нерозроблених проблем. До таких належить зокрема й питання семантичної своєрідності фольклорного слова та його лексикографічної репрезентації. Мова фольклору становить важливу складову національної мови, але вона, як не дивно, не була об’єктом цілеспрямованого лексикографування. Тому сьогодні необхідно розробляти методологічні засади та принципи лексикографічного опису словесних одиниць, що функціонують у мові фольклору. Відсутність усталених методологічних підходів і принципів лексикографічної параметризації вербальних одиниць усної народної творчості, а також і безпосередніх багатосторінкових практичних спроб такого опису, зумовлює актуальність нашої роботи. Мета статті полягатиме в поданні деяких зразків лексикографічної параметризації семантики різних словесних фактів, наявних у текстах фольклору. Її досягнення передбачатиме добирання типових словесних одиниць, що функціонують у мові усної народної творчості, з’ясування основних особливостей семантики фольклорного слова, а також безпосереднє наведення зразків лексикографування мовних фактів усної народної словесності. Приклади обов’язково супроводжуватимемо контекстами, які безпосередньо вилучатимемо з текстів усної народної творчості. Відзначимо, що семантика слів, уживаних у текстах фольклору, має виразну специфіку, оскільки такі лексеми можуть мати у своїй структурі конотативні оцінні, етнокультурні, символічні та інші значення, що потребують певного відображення в словниковій статті. Для фольклорного слова часто характерна й максимальна узагальненість семантики слова. Усі зазначені особливості мають найти відображення в словниковій статті, а представлені в цій розвідці напрацювання, сподіваємся, будуть використані в подальшому для створення повноцінного «Словника мови усної народної словесності».

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2023-10-31
Як цитувати
Serdeha, R. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ОПИСУ СЕМАНТИЧНОЇ СТРУКТУРИ ЛЕКСЕМ У СЛОВНИКУ МОВИ УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ. Львівський філологічний часопис, (13), 166-173. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2609