МІЖАСПЕКТУАЛЬНІ, МІЖПАРАДИГМАЛЬНІ ТА МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ

  • Oksana Mykolaivna Tur Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
  • Viktoriia Valentynivna Shabunina
Ключові слова: термін, термінологія, термінознавство, номінування, міжаспектуальні, міжпарадигмальні та міждисциплінарні напрями досліджень

Анотація

Огляд і систематизація основних напрямів термінологічних досліджень є важливим для створення базових принципів і концепцій у галузі термінології, а також для орієнтації в дослідженнях, проведених іншими вченими. Стаття розкриває зміст міжаспектуальних, міжпарадигмальних і міждисциплінарних підходів до вивчення терміносистем та їх формування, а також способів лінгвістичного номінування елементів наукової картини світу. Дослідження охоплює широкий спектр концепцій і підходів, які допомагають зрозуміти й пояснити закономірності, що керують процесами термінологічного формування та функціонування. Міжаспектуальні напрями термінологічних досліджень представлені ономасемасіологічним, діалектним, порівняльно-зіставним, теоретико-методологічним, історико-семасіологічним, історико-ономасіологічним, типолого-термінографічним термінознавством. Такий широкий спектр досліджень у межах однієї наукової галузі пізнання теорій, методологій різних парадигм, що призводить до міжпарадигмального синтезу, засвідчує актуальність розгляду терміна як одиниці фахової мови. У таких умовах автори вказують на можливість виокремлення інтеграційного, або інтегративного, термінознавства, яке формується на тлі інтеграційної теорії терміна, комплексно-варіологічного підходу, інформаційно-семіотичної теорії терміна, інтеграційної концепції (моделі) мови спеціального призначення, поєднання здобутків системно-структурного, функціонального й когнітивного термінознавства в їх аспектуальних і крос-аспектуальних/крос-теоретичних виявах. Інтеграційні процеси, що поширюються на всі сфери життя сучасного суспільства, неминуче провокують міждисциплінарний характер наукових пошуків, у тому числі й у термінознавстві. На початку ХХІ століття наука про терміни зазнає відчутного впливу з боку дослідницьких парадигм логіки, філософії, психології, математики, культурології, соціології, етнології, комп’ютерних наук і власне предметних галузей, що засвідчує міжнауковий, міждисциплінарний синтез теоретичних та методологічних засад різних наук (дисциплін) і дає підстави для виокремлення міждисциплінарних (крос-дисциплінарних) напрямів досліджень у термінознавстві. Об’єктом зацікавлення авторів стали також соціокогнітивні, лінгводидактичні напрями досліджень, а також фреймове термінознавство. Тож стаття покликана поглибити вивчення цих концепцій термінологічних досліджень. Проведений авторами аналіз дослідницьких термінознавчих парадигм, що визначають стан вивчення терміна як одиниці фахової мови, свідчить про симбіоз новітніх і традиційних векторів пошуку в термінознавстві.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2023-10-31
Як цитувати
Tur, O., & Shabunina, V. (2023). МІЖАСПЕКТУАЛЬНІ, МІЖПАРАДИГМАЛЬНІ ТА МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ. Львівський філологічний часопис, (13), 202-206. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2614