МОВНІ ЗАСОБИ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕНДЕРУ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

  • Oksana Myronivna Fedurko Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Ключові слова: стать, експресивні засоби, експресія, сучасна англійська мова

Анотація

Активне вивчення гендеру почалося в 1960-х роках у таких країнах, як США та Німеччина, звідки воно поширилося на інші країни завдяки потоку фемінізму. В Україні дослідження гендеру активізувались із середини 90-х років ХХ ст., але воно не мало такого суттєвого значення для суспільства, як за кордоном. Актуальність даної роботи зумовлена підвищеним інтересом до вивчення гендеру в світлі політкоректності та толерантності. Об’єктом роботи є мовні засоби вираження гендеру, що існують на сучасному етапі розвитку мови. Предметом є питання про способи вираження роду іменника в сучасній англійській мові. Мета дослідження універсальних засобів вираження гендеру, виявлення особливостей вираження гендеру в сучасній англійській мові, аналіз змін у вираженні гендеру з середини 20 століття до сьогодні в англійській мові. Реалізація поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: визначити поняття гендеру; визначити універсальні характеристики роду в сучасній англійській мові; встановити мовні засоби вираження роду в сучасній англійській мові; виявити зміни у вираженні гендеру в англійській мові, які відбулися внаслідок течії політкоректності з середини 20 століття до сьогодні. Використовувані методи дослідження мають комплексний характер. У роботі використано описовий, порівняльний методи, метод компонентного аналізу та метод порівняння. Гендер – поняття дуже широке, але з точки зору лінгвістики воно має чітке значення. Рід (зазвичай чоловічий, жіночий, середній) іменників і займенників, які відрізняються різними закінченнями, мають і вимагають від них синтаксично пов’язаних слів. Граматичний рід зазвичай дуже слабо пов'язаний з природними гендерними відмінностями. Окрім лінгвістики, гендер має ширше значення соціальних і культурних відмінностей між чоловіками та жінками. Основними показниками роду в англійській мові є особові займенники третьої особи однини. Мовні засоби вираження роду в англійській мові представлені морфологічними, граматичними та лексичними засобами.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2023-10-31
Як цитувати
Fedurko, O. (2023). МОВНІ ЗАСОБИ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕНДЕРУ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. Львівський філологічний часопис, (13), 207-212. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2615