ЯВИЩЕ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ У СУЧАСНИХ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

  • Iryna Ihorivna Hamerska Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Ключові слова: інтерференція, лінгвістична інтерференція, міжмовна та внутрішньомовна інтерференція, лексична інтерференція

Анотація

Стаття присвячена дослідженню поняття лінгвістичної інтерференції у вивченні іноземної мови. У роботі висвітлено погляди науковців-лінгвістів на визначення та тлумачення поняття «інтерференція» у сучасних наукових дослідженнях; розглянуто питання походження, запровадження, історії розвитку поняття «інтерференція»; проаналізовано причини виникнення інтерференції та перелічено основні її види, а також розглянуто питання класифікації мовних інтерференцій. Визначено, що явище інтерференції є багатоаспектним феноменом, тому потребує розгляду не лише з позицій лінгвістики, але й з точки зору психології, соціолінгвістики та методики викладання іноземної мови. Тільки тоді можна комплексно висвітлити основні причини появи цього явища. Базуючись на вже існуючих дослідженнях цієї проблематики, у статті виділено та класифіковано основні причини інтерференції у межах такої чотирьохкомпонентної системи: лінгвістичні, психологічні, соціолінгвістичні, методичні. Також у статті розглянуто погляди на проблему мовної інтерференції багатьох учених та доведено, що необхідними умовами виявлення інтерференції є двомовність і мовний контакт. Місцем лінгвістичної інтерференції визначено саму людину, що здійснює письмову або усну комунікацію іноземною мовою або виконує переклад з однієї мови на іншу, намагається компенсувати якісь елементи, явища і функції однієї мовної системи елементами, явищами і функціями іншої, також може призвести до численних помилок і відхилень від мовної норми. До того ж, у дослідженні виокремлено, що механізмами мовної інтерференції є ототожнення і перенесення елементів і функцій контактуючих мов, а лінгвістичними причинами цього явища є розбіжність і подібність в мовних системах контактуючих мов.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2024-04-24
Як цитувати
Hamerska, I. I. (2024). ЯВИЩЕ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ У СУЧАСНИХ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ. Львівський філологічний часопис, (14), 21-28. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2690