ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ АНАЛІЗУ СТАТИСТИЧНИХ ПРОФІЛІВ ТЕКСТІВ

  • Yuriy Volodymyrovych Hulyk Національний університет «Львівська Політехніка»
Ключові слова: штучний інтелект, статистичний профіль, текстовий аналіз, мовленнєва структура

Анотація

У статті проаналізовано можливості використання штучного інтелекту для формування статистичних профілів текстів на основі аналізу творів видатного українського митця, Андрея Шептицького. Метою дослідження є вивчення особливостей пастирських листів Шептицького, як лінгвістичного явища, в його синтаксичній, морфологічній унікальності й оригінальності в контексті використання штучного інтелекту. Частота вживання різних частин мови, таких як іменники, дієслова, прийменники та ін., співвідношення кількості абзаців, речень та їх синтаксичного характеру у творах митця вимагає нестандартного підходу до аналізу його послань. Результати дослідження підкреслюють важливість іменників та дієслів у формуванні смислово-синтаксичних конструкцій у текстах Шептицького, що є новизною у вивченні його творчості. Стаття пропонує нові можливості використання штучного інтелекту для аналізу лінгвістичних текстів, спрямованих на розуміння мовленнєвої структури та творчої мови письменника. Таким чином, дослідження спрямоване на розширення знань у галузі мовознавства за допомогою інструментів штучного інтелекту та статистичного аналізу текстів. Використання програмного забезпечення з елементами штучного інтелекту виявляється особливо цінним у контексті аналізу текстів великого обсягу, дозволяючи виявляти їхні унікальні риси. Зазначений підхід не лише дозволяє ефективно визначати частотність лексичних одиниць, але і проводити стилістичний та синтаксичний аналіз, а також встановлювати семантичні відтінки використаних слів і виразів. Програмні рішення з елементами штучного інтелекту використовують методи обробки природної мови, що сприяє структуруванню, аналізу та узагальненню великих обсягів текстуальної інформації. Ці інструменти стають не тільки допоміжним елементом для дослідників у лінгвістиці, а й важливим кроком у розвитку комп'ютерних технологій, сприяючи глибокому розумінню текстів та їхніх структурних особливостей. Програмні рішення, які базуються на методах обробки природної мови, не лише допомагають виявляти ключові особливості синтаксичної та морфологічної структури текстів, але й відкривають нові можливості для розуміння творчого внеску митця. Відповідно, взаємодія мовознавства та сучасних технологій надає нові можливості для розвитку інтелектуального аналізу текстів та вивчення мовної естетики в контексті штучного інтелекту.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2024-04-24
Як цитувати
Hulyk, Y. V. (2024). ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ АНАЛІЗУ СТАТИСТИЧНИХ ПРОФІЛІВ ТЕКСТІВ. Львівський філологічний часопис, (14), 29-35. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2691