ПРАГМАТИКА СТРАТЕГІЇ АДРЕСАТНОСТІ В ЖАНРІ «ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВАКАНСІЮ»: МІЖМОВНИЙ АСПЕКТ

  • Natalia Borysivna Ivanytska Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0002-9925-1285
  • Liliia Yakivna Tereshchenko Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0002-2774-8540
Ключові слова: дискурс працевлаштування, жанр «оголошення про вакансію», комунікативно-прагматична стратегія, комунікативна тактика, адресатність, українська лінгвокультура, британська лінгвокультура, зіставне дослідження

Анотація

Стаття містить результати зіставного дослідження комунікативно-прагматичних особливостей жанру «оголошення про вакансію» в писемному модусі дискурсу працевлаштування в британській та укра- їнській лінгвокультурах. Вона продовжує напрацювання авторів щодо встановлення спільних та відмінних ознак в цьому жанрі й аналізує стратегію адресатності. Своєчасність дослідження обґрунтована пере- осмисленням комунікативних ролей ключових учасників ринку праці, які спілкуються через засоби мереже- вого зв’язку та адаптують комунікативні стратегії до сучасних вимог. На основі випрацьованої методики було розроблено міжмовний комунікативно-прагматичний профіль стратегії адресатності, характерний для мережевих оголошень про вакансії. Аналіз мовного матеріалу здійснено в межах таких тактик стра- тегії адресатності: дистанціювання, прямого звернення, оцінки кваліфікації адресата, акцентування соці- альних навичок та особистих якостей претендента. Авторами було проаналізовано 658 українськомов- них та 488 англомовних зразків реалізації виділених тактик стратегії адресатності, вилучених методом суцільної вибірки з 400 оголошень про роботу, розміщених на сайтах https://www.work.ua/ та https://www. reed.com.uk. з використанням фільтра «IT-сфера». Відсоткові підрахунки використання тактик стратегії адресатності засвідчують наступні особливості. В українському контексті найбільш вживаною є так- тика оцінки кваліфікації адресата (30%) та прямого звертання (28%). Тактика акцентування соціальних навичок та особистих якостей претендента (26%) також займає значну частину. Натомість низька частка використання тактики дистанціювання (16%) вказує на прагнення авторів оголошень створити уявний діалог, наблизитись до адресата. Для британських оголошень в реалізації стратегії адресатності були виявлено, що найчастіше використовують тактику оцінки кваліфікації адресата займає (30%), тактику прямого звертання (31%), тактику акцентування соціальних навичок та особистих якостей претендента (19%), тактику дистанціювання (9%). На нашу думку, отримані підрахунки вказують на важливість опису вимог до кандидата та встановлення з ним діалогу через прямі звертання. Натомість соціальні навички і особисті якості не є критично важливими для отримання роботи.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2024-04-24
Як цитувати
Ivanytska, N. B., & Tereshchenko, L. Y. (2024). ПРАГМАТИКА СТРАТЕГІЇ АДРЕСАТНОСТІ В ЖАНРІ «ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВАКАНСІЮ»: МІЖМОВНИЙ АСПЕКТ. Львівський філологічний часопис, (14), 48-54. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2694