РОЗКРИТТЯ КУЛЬТУРНОГО КОЛОРИТУ: ПІДХОДИ ТА ПРИЙОМИ ВІДТВОРЕННЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ РЕАЛІЙ В АНГЛОМОВНИХ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТАХ

  • Liudmyla Oleksandrivna Okulova Одеський національний морський університет
Ключові слова: публіцистичні тексти, суспільно-політичні реалії, переклад, культурний розрив, одомашнення, інтернаціоналізація, описовий переклад, перефразування, цільова аудиторія, культурні особливості

Анотація

Публіцистичні тексти, що включають в себе новини, редакційні статті та політичні промови, відіграють важливу роль у формуванні суспільного дискурсу. Однак ці тексти часто містять суспільно-політичні реалії ⸺ культурно-специфічні слова, фрази чи поняття, які можуть становити значні труднощі для перекладачів. Це дослідження заглиблюється у складнощі, пов'язані з передачею суспільно-політичних реалій в англійських публіцистичних текстах, досліджуючи різні підходи та прийоми, що використовуються для подолання культурного розриву та забезпечення точної та нюансованої комунікації. У дослідженні визнається потенціал похибки при перекладі реалій. Культурні поняття, юридичні терміни та політичні системи, характерні для англомовних країн, можуть не мати прямих еквівалентів у мові перекладу. Це може призвести до неправильної інтерпретації задуманого повідомлення, що перешкоджає ефективній комунікації. Щоб вирішити цю проблему, у дослідженні розглядається низка підходів до відтворення соціально-політичних реалій. Буде розглянуто концепцію одомашнення, коли реалія замінюється еквівалентом цільової мови, який передає максимально близьке значення в рамках культурного контексту. Однак, для збереження специфічних нюансів та культурної значущості може знадобитися й інтернаціоналізація, коли реалії залишаються мовою оригіналу з пояснювальною приміткою. Крім того, у дослідженні розглядається роль описового перекладу, коли детальне пояснення реалій надається в тексті перекладу. Такий підхід забезпечує ясність, але потенційно може порушити плинність тексту. Крім того, можна використовувати перефразування реалій для передачі основної концепції, дотримуючись балансу між точністю та читабельністю. Дослідження також визнає важливість врахування цільової аудиторії та рівня її обізнаності з культурою джерела. Наприклад, для аудиторії з обмеженим розумінням англомовних політичних систем може знадобитися більш точний підхід порівняно з перекладом для культурно обізнаної аудиторії. Зрештою, це дослідження має на меті зробити внесок у постійний діалог щодо ефективних стратегій відтворення соціально-політичних реалій в англомовних публіцистичних текстах. Проаналізувавши сильні та слабкі сторони різних підходів, дослідження забезпечить перекладачів цінним інструментарієм для забезпечення точної, нюансованої комунікації через культурні кордони.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2024-04-24
Як цитувати
Okulova, L. O. (2024). РОЗКРИТТЯ КУЛЬТУРНОГО КОЛОРИТУ: ПІДХОДИ ТА ПРИЙОМИ ВІДТВОРЕННЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ РЕАЛІЙ В АНГЛОМОВНИХ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТАХ. Львівський філологічний часопис, (14), 74-80. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2698