ВІДОБРАЖЕННЯ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ ЯК СПЕЦИФІКА НАЦІОНАЛЬНОГО СВІТОСПРИЙНЯТТЯ: АНАЛІЗ ПРИСЛІВ'ЇВ ТА ПРИКАЗОК

  • Anastasiya Volodymyrivna Ruda Одеський національний морський університет
Ключові слова: національна картина світу, мовна картина світу, прислів'я та приказки, порівняльний аналіз, менталітет, національне світосприйняття

Анотація

У статті розглядається поняття національного світогляду або ментальності, що відображається в мовній картині світу, зокрема через прислів'я та приказки. Національний світогляд або менталітет – це цілісна картина світу в її ціннісних орієнтаціях, що існує протягом тривалого часу, незалежно від конкретних економічних і політичних умов, ґрунтується на етнічних схильностях та історичних традиціях; менталітет проявляється в почуттях, розумі і волі кожного окремого члена суспільства на основі спільної мови та виховання і являє собою частину народної духовної культури, яка створює етноментальний простір народу на певній території. Прислів'я та приказки вважаються будівельним матеріалом мови, який відображає спосіб життя, звичаї, історію та культуру народу. Дослідження має на меті виявити риси національного менталітету, закладені в українських та англійських прислів'ях і приказках. Підкреслюється важливість зіставного аналізу для виявлення національної специфіки, висвітлення відмінностей у соціальних, природних та історичних умовах, що сформували ці вислови. Об'єктом дослідження є українські та англійські прислів'я та приказки. Предметом дослідження є лінгвокультурний зміст прислів'їв та приказок в українській та англійській мовах. У дослідженні визнається існуючий доробок з фольклористики, але наголошується на відсутності глибокого зіставного аналізу українських та англійських прислів'їв та приказок. У роботі пропонується заповнити цю прогалину шляхом: вивчення відповідної наукової літератури з питань інтерпретації прислів'їв та приказок; визначення поняття національного менталітету; характеристики принципів класифікації українських та англійських прислів'їв; проведення порівняльного аналізу на основі предметно-семантичних категорій. Дослідження прислів'їв та приказок має на меті висвітлити унікальні особливості українського та англійського національного світосприйняття.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2024-04-24
Як цитувати
Ruda, A. V. (2024). ВІДОБРАЖЕННЯ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ ЯК СПЕЦИФІКА НАЦІОНАЛЬНОГО СВІТОСПРИЙНЯТТЯ: АНАЛІЗ ПРИСЛІВ’ЇВ ТА ПРИКАЗОК. Львівський філологічний часопис, (14), 81-86. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2699