ВИКОРИСТАННЯ ТА ПЕРЕКЛАД СУБКОЛОКВІАЛЬНОЇ ЛЕКСИКИ У ХУДОЖНЬОМУ ТВОРІ

  • Olha Klavdiivna Yaskevych Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
  • Mariia Mykolaivna Kravtsiv Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
  • Oleksandr Dachuk Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Ключові слова: субколоквіальна лексика, переклад, англійська мова, українська мова, семантична структура, лексико-семантичні варіанти, стилістика, художній твір

Анотація

Стаття присвячена вивченню особливостям використання та перекладу субколоквіальної лексики в художньому тексті. У статті розглядаються способи перекладу колоквіальних та субколоквіальних лексичних одиниць, сфери їх використання. У сучасній світовій літературі лексика зниженого рівня представлена повною мірою, що ставить перед перекладачами складне завдання адекватної передачі її значення та стилістичного забарвлення. Мета дослідження – виявити особливості перекладу англійської субколоквіальної лексики українською мовою. Об’єктом цього дослідження є субколоквіальна лексика. Предметом цієї роботи є переклад лексики зниженого рівня з англійської мови на українську. Мета роботи – виявити особливості перекладу англійської зниженої лексики українською мовою. Дослідження англійської субколоквіальної лексики проводилося на матеріалі романів Сомерсета Моема «Місяць і мідяки» та «Театр» та здійснено порівняльний аналіз перекладів цих творів українською мовою. Субколоквіальна лексика різноманітна. Вона представлена жаргонами, діалектною лексикою, лайкою та лексикою-табу. Її можна поділити на два типи: 1) розмовна лексика; 2) просторічна. Розмовна лексика використовується у невимушеній мові, в неофіційній обстановці. Розмовні слова містять або позитивну, або негативну оцінку предмета. Нерозмовна лексика використовується: для створення ефекту новизни, незвичайності; для передачі певного настрою того, хто говорить; для надання висловленню конкретності, жвавості, виразності, зримості, точності, стислості, образності; щоб уникнути штампів, кліше. В результаті дослідження було визначено особливості англійської субколоквіальної лексики (широке використання фразеологізмів та сталих словосполучень, надання розмовного характеру нейтральним словам за допомогою контексту); розкрито способи перекладу субколоквіальної лексики (підбір українських еквівалентів з подібним стилістичним забарвленням, використання описових перекладів); збереження стилістичної нейтральності при неможливості адекватного перекладу. Переклад субколоквіальної лексики – складне завдання, яке потребує від перекладача знання мовних та культурних особливостей обох мов. Використання різноманітних способів перекладу дозволяє максимально точно передати значення та стилістичне забарвлення субколоквіальної лексики.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2024-04-24
Як цитувати
Yaskevych, O. K., Kravtsiv, M. M., & Dachuk, O. (2024). ВИКОРИСТАННЯ ТА ПЕРЕКЛАД СУБКОЛОКВІАЛЬНОЇ ЛЕКСИКИ У ХУДОЖНЬОМУ ТВОРІ. Львівський філологічний часопис, (14), 113-117. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2704