КОНЦЕПТУАЛЬНА КАТЕГОРІЯ КУЛЬТУРА ТА ЗАСОБИ ЇЇ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ ЖАНРУ ФЕНТЕЗІ АМЕРИКАНСЬКИХ ТА БРИТАНСЬКИХ АВТОРІВ)

  • Iryna Volodymyrivna Aleksandruk Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: категоризація, можливий світ (МС), концептуальна категорія, культура, концептуалізація

Анотація

Багато дослідників займаються проблемами категоризації та концептуалізації реальності, а також засобів її вербальної репрезентації. Доведено, що процеси категоризації та концептуалізації тісно пов’язані між собою та залежать один від одного. Основною метою цієї статті є визначити та проаналізувати структуру концептуальної категорії КУЛЬТУРА та засобів, які вживаються для об’єктивації цієї категорії американськими та британськими письменниками жанру фентезі.

Матеріал дослідження було дібрано з 50 творів жанру фентезі, написаних американськими та британськими авторами у період з 1977 по 2013 роки. Матеріал дослідження становить 1050 номінативних одиниць, а саме неологізми, оказіоналізми, словосполучення, паремії, та речення, які були створені письменниками жанру фентезі для назви чи характеристики певних специфічних рис культури можливого світу, представленого у творах жанру фентезі. Культура – сфера людської діяльності, яка пов’язана із самовираженням людини МС, проявами її характерних знань, уявлень, умінь.

Категорія КУЛЬТУРА виступає однією із основних категорій буття та існування людини, і те, як вони сприймаються та концептуалізуються, залежить від багатьох чинників (досвіду, віку, традицій). Ця категорія займає одне із центральних місць не лише у реальному, а і можливому світі. Категорія КУЛЬТУРА має складну ієрархічну структуру. Ця категорія тісно пов’язана із іншими концептуальними категоріями такими як ЛЮДИНА, ПРОСТІР, ПРИРОДА, ЧАС, АРТЕФАКТ. Субкатегорія Магія включає в себе 73% (531) номінативних одиниць, які були проаналізовані у цьому дослідженні. Концепт Магія об’єктивується такими номінативними одиницями як неологізми, словосполучення та речення.

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у вивченні характерних рис фентезійного дискурсу в цілому або специфічних рис окремого британського чи американського письменника.

 

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2018-12-20
Як цитувати
Aleksandruk, I. V. (2018). КОНЦЕПТУАЛЬНА КАТЕГОРІЯ КУЛЬТУРА ТА ЗАСОБИ ЇЇ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ ЖАНРУ ФЕНТЕЗІ АМЕРИКАНСЬКИХ ТА БРИТАНСЬКИХ АВТОРІВ). Львівський філологічний часопис, (4), 7-12. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/986