КОМПОЗИЦІЙНА ДОМІНАНТА КАЗКИ З ПОГЛЯДУ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ СИМВОЛІКИ

  • Anna Anatoliyivna Volovyk Київський національний лінгвістичний університет
Ключові слова: переклад, казка, символіка, композиційний контекст, адекватність

Анотація

Вичерпна символічна інтерпретація будь-якого тексту неможлива без аналізу функціональної специфіки його символіки на трьох контекстуальних рівнях: гіпотекстовому, текстовому та гіпертекстовому. Таку схему аналізу, яка ґрунтується на дослідженні символіки на трьох рівнях контексту, слід вважати суттєвою для роботи перекладача з текстом казки, оскільки вона уможливлює виокремлення інваріантних ознак символів казкового твору, відтворення яких у тексті перекладу є обов’язковим. Незва- жаючи на широке коло досліджень у сфері перекладу символів художніх творів, питанню, пов’язаному зі специфікою відтворення символів на різних контекстуальних рівнях казки, зокрема сюжетно-композиційному, присвячена порівняно незначна кількість науково-практичних розвідок. Мета статті полягає у висвітленні особливостей функціонування та перекладу символів народної та літературної казки на сюжетно-композиційному рівні контексту. За підсумками проведеного перекладознавчого аналізу встановлено, що найсуттєвіше значення в актуалізації символіки казки на композиційному контекстуальному рівні відіграє лексико-синтаксичний повтор. У народних і літературних казках англомовної й української лінгвокультур окрему увагу приділено детальному опису діалогів, які виступають ініціальною фазою випробовування головного героя або отримання ним помічників. Саме в цих діалогах найчастіше вико- ристовується лексико-синтаксичний повтор, який постає одним із важливих маркерів відображення ритуально-міфологічної обрядовості у казці. Крім того, у статті визначено, що ще одним суттєвим структурним маркером сюжетно-композиційного рівня контексту виступає принцип трикратності. Принцип трикратного повтору не лише виконує текстотвірну функцію поряд з лексико-синтаксичним повтором, але й актуалізує універсальну символічність числа три, яке несе в собі архаїчне та сакральне значення ще з античних часів. Перераховані інваріантні маркери символічності казкового твору виступають важливими компонентами символічної макросистеми цілого тексту казки, а тому їх достовірне відтворення є облігаторним для адекватного сприйняття цільовою аудиторією тексту перекладу та вірної символічної інтерпретації цілого казкового твору.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2018-12-20
Як цитувати
Volovyk, A. A. (2018). КОМПОЗИЦІЙНА ДОМІНАНТА КАЗКИ З ПОГЛЯДУ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ СИМВОЛІКИ. Львівський філологічний часопис, (4), 25-29. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/991