КУЛЬТУРНО-ЦІННІСНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПОЛІТИЧНОГО КОНЦЕПТУ ТОЛЕРАНТНІСТЬ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТ

  • Nelli Haiduk Маріупольський державний університет
Ключові слова: концепт, культурний концепт, оцінка, толерантність, цінність

Анотація

У статті проаналізовано культурно-ціннісну інтерпретацію одного з базових політичних концептів ТОЛЕРАНТНІСТЬ (здатність сприймати без агресії думки, які відрізняються від власних, а також – особливості поведінки та способу життя інших) на матеріалі українських періодичних інтернет-видань за останні п’ять років, серед яких Відомості. UA, Віче, Газета по-українськи, Голос України, Свобода, 24 канал тощо, де було розглянуто мовленнєві контексти, в яких знаходимо варіанти культурно-ціннісної інтерпретації концепту ТОЛЕРАНТНІСТЬ.

Було розглянуто базовий політичний концепт ТОЛЕРАНТНІСТЬ у його вживанні у висловлюванні, враховуючи зміни у значенні концепту від змін у свідомості суспільства, на яке, у свою чергу, впливають зміни в суспільному житті. Дослідження присвячено динамічному аспекту, оскільки саме він відображає більшою мірою традиційні риси національного сприйняття дійсності, завдяки динамічному аспекту можна простежити закономірності структурації та семантичного обсягу концепту, він дає змогу експлікувати змістові обшири концепту, специфіку змістової ємності концепту. Метою розвідки стала спроба виявити найзагальніші варіанти інтерпретації базового культурно-ціннісного політичного концепту ТОЛЕРАНТНІСТЬ, закріпленого в українській концептуальній картині світу; серед завдань – виявлення найбільш зна- чущих ціннісних трактувань концепту ТОЛЕРАНТНІСТЬ, у політичному дискурсі й визначення, які з них вплинули на формування культурно-оцінної конотації концепту у системі політичного дискурсу.

У роботі представлено найбільш показові та значущі приклади культурно-ціннісної інтерпретації базового політичного концепту ТОЛЕРАНТНІСТЬ з позиції гедоністичного, утилітарного, етичного та естетичного поглядів, оскільки різні потрактування даного концепту можуть бути зумовлені різними типами ціннісних відношень (етичним, естетичним, утилітарним і гедоністичним), що формують чотири підсистеми загальної національної системи цінностей. Розглянутий нами концепт включається здебільшого до складу трьох підсистем: утилітарної, етичної та гедоністичної. Можна припустити, що саме ці типи ціннісного відношення є визначальними в загальній системі цінностей.

Крім того, варіанти ціннісної інтерпретації всередині однієї підсистеми залежать від суб’єктної або об’єктної спрямованості ціннісного відношення, від того, чи спрямована оцінка на того, хто говорить як носія властивості або суб’єкта стану, позначеного концептом, або на інших людей.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2018-12-20
Як цитувати
Haiduk, N. (2018). КУЛЬТУРНО-ЦІННІСНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПОЛІТИЧНОГО КОНЦЕПТУ ТОЛЕРАНТНІСТЬ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТ. Львівський філологічний часопис, (4), 30-34. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/992