СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНИХ РЕКЛАМНИХ СЛОГАНІВ

  • Maryna Zembytska Хмельницький національний університет
Ключові слова: реклама, слоган, стилістичний прийом, стилістична фігура, троп, рекламний дискурс

Анотація

У статті розглянуто основні лінгвістичні особливості рекламних слоганів, стилістичні прийоми та фігури, що найчастіше використовуються у сучасних англомовних комерційних рекламних слоганах на морфологічному, лексичному та синтаксичному рівнях. У дослідженні висвітлено результати аналізу довільної добірки з понад 100 рекламних слоганів. Виокремлено низку критеріїв ефективності рекламних текстів: здатність привертати увагу, легкість прийняття на слух/читабельність, запам'ятовуваність та сила маркетингового впливу, а також окреслено вимоги, яким вони повинні відповідати: лаконічність у поєднанні зізначною емоційністю;зосередженість на основній комерційній пропозиції;нескладналексика, яка легко запам'ятовується і легко перекладається. Особливу у статті увагу приділено стилістичним засобам досягнення переконливості рекламних слоганів та їх впливу на реципієнтів, ефективність якого є результатом обґрунтованого вибору стилістичних прийомів та фігур. Розглянуто два основні підходи до лінгвістичного аналізу реклами: соціолінгвістичний та психолінгвістичний. Обидва розглянуті підходи даютьпідстави припустити, що існує певна взаємозалежність між ступенем переконливості реклами та мовними засобами, що у ній використовуються. Аналіз добірки рекламних слоганівдав змогу виокремити групи стилістичних прийомів,риторичних фігур та тропів на різних рівнях. Зокрема, на фонологічному рівні були виявлені: антистекон (метаплазм заміщення), ономотопоея, консонанс, асонанс, алітерація; на лексичному рівні у добірці рекламних слоганів було проаналізовано: антимерію, епістрофу, анафору; на семантичному/прагматичному рівні знайдено приклади вживання: еліпсису, хіазму, антитези, гіперболи, порівняння, метафори, риторичногозапитання, семантичної невизначеності, багатозначності та каламбуру. Запропоновано класифікацію стилістичнихприйомів, що використовуються в рекламних текстах, з їх розподілом на: прийоми повторення; прийоми створення метафоричної ситуації, яка провокує реакцію реципієнта; складні стилістичні прийоми, що охоплюють як повторення, так і семантичні варіації. Одним із завдань дослідження є висвітлення окремих аспектів сприйняття та інтерпретації рекламного дискурсу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2018-12-20
Як цитувати
Zembytska, M. (2018). СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНИХ РЕКЛАМНИХ СЛОГАНІВ. Львівський філологічний часопис, (4), 39-43. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/995