КОНЦЕПТ ХВОРОБА В УКРАЇНСЬКІЙ, АНГЛІЙСЬКІЙ ТА ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВАХ: ЕТНОЛІНГВІСТИЧНИЙ РАКУРС

  • Oksana Viktorivna Labenko Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: концепт, хвороба, картина світу, етнолінгвістика, кодування

Анотація

Статтю присвячено комплексному огляду концепту ХВОРОБА, як одного із найглобальніших концептів, дослідження якого проводилось у різних лінгвістичних та культурологічних сферах (семіотика, когнітологія, лексикологія, термінознавство, культурологія, релігієзнавство, лексична семантика). На відміну від вищезгаданих напрямів, обраний етнолінгвістичний підхід звертає увагу передусім на відображення етнічної специфіки у мові. Це зумовлює необхідність розгляду обраного концепту з врахуванням ономасіологічного та семасіологічного підходів до вивчення мовних знаків. Комплексне дослідження етнолінгвістичного концепту «ХВОРОБА» на матеріалі неблизькоспоріднених мов не представлене у сучасній науковій парадигмі загального мовознавства. Тому, потреба аналізу лінгвокультурного концепту «ХВОРОБА» у дусі

антропоцентризму із урахуванням новітніх досягнень етнолінгвістики, а також необхідність визначення місця цього концепту в картинах світу української, англійської та французької мов зумовлюють актуальність нашого дослідження. Зокрема недостатньо вивченими виявляються шляхи метафоризації й концептуалізації поняття ХВОРОБА в англійській, французькій, українській мовах як на основі словникових дефініцій, так і фольклорно-текстових виявів лікувального замовляння. Дослідження концепту «ХВОРОБА» у міжмовній площині допоможе поглибити наші знання про концепт «ХВОРОБА», уточнити або й переглянути поширені уявлення про принципи його функціонування, метафоризації та структурної організації, визначити універсальні риси його етнокультурного кодування.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2018-12-20
Як цитувати
Labenko, O. V. (2018). КОНЦЕПТ ХВОРОБА В УКРАЇНСЬКІЙ, АНГЛІЙСЬКІЙ ТА ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВАХ: ЕТНОЛІНГВІСТИЧНИЙ РАКУРС. Львівський філологічний часопис, (4), 49-53. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/998