КОНЦЕПТ ЗЛО У ДЕТЕКТИВНИХ ТВОРАХ А. КРІСТІ

  • Maria Stepanivna Malanyuk Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
  • Ivanna Ivanivna Barnych Львівський торгівельно-економічний університет
  • Natalia Vasylivna Svydnytska-Ilkiv Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Ключові слова: А. Крісті, детектив, лексичні засоби, концепт, дискурс

Анотація

У статті розкрито лінгводискурсивні характеристики і типи взаємозв’язку ключового концепту англомовного детективного дискурсу. Об’єктом дослідження, виконаного у межах когнітивно-дискурсивної парадигми, став ключовий концепт англомовного детективного дискурсу ЗЛО, реалізований лексичними засобами мови в детективному дискурсі, репрезентованому текстами творів представниці британського напрямку класичного детективу А. Крісті. У роботі уперше концепт ЗЛО розглянутий як ключовий в силу його значущості та «маркованості» в детективному дискурсі, представленому сукупністю тематично співвіднесених текстів, які будуються за певним шаблоном, тема яких визначається з опорою на тематичні слова та логічні предикати, відбір яких зумовлено ситуативними умовами й стосунками комунікантів. Новим також є опис лексичних засобів, що вербалізують концепт детективного дискурсу, та визначення семантичних взаємозв’язків лексем на основі валентнісних відношень. Детективний дискурс демонструє такі конститутивні ознаки інституційного дискурсу як хронотоп, цілі, цінності, типові учасники тощо. Взаємодія стандартизованих персонажів, контекст і зміст комунікації відбивають статуснорольове спілкування, обумовлене соціальними інститутами і соціальними відношеннями та відбувається у межах відносин «агент інституту – клієнт інституту», що є характерним для інституційсного дискурсу. Детективний дискурс визначено як «м’яку» форму інституційного дискурсу оскільки при незмінних визначальних компонентах структури (таємниця / злочин – розслідування – 3 розкриття таємниці / злочину) і стандартизованому наборі персонажів («агенти» і «клієнти» інституту), його структура досить варіативна.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2018-12-20
Як цитувати
Malanyuk, M. S., Barnych, I. I., & Svydnytska-Ilkiv, N. V. (2018). КОНЦЕПТ ЗЛО У ДЕТЕКТИВНИХ ТВОРАХ А. КРІСТІ. Львівський філологічний часопис, (4), 75-78. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/1005