ТЕРМІНИ ТУРИЗМОЛОГІЇ У ТЕКСТАХ АНГЛОМОВНИХ ТУРИСТИЧНИХ ПРОСПЕКТІВ: ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ РАКУРС

  • Maria Stepanivna Malanyuk Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Ключові слова: лінгвокультурна специфіка, термін, туризмологія туристичний проспект

Анотація

Статтю присвячено дослідженню лінгвокультурної специфіки англійських термінів туризмології у текстах туристичних проспектів. Вихідним положенням дослідження слугувало те, що терміносистема туризмології має відкритий характер. Це обумовлено популярністю міжнародного туризму та динамічним розвитком самої галузі. Англомовна термінологія туризмології знаходиться на етапі наукового осмислення, постійно розвивається, що підсилює актуальність обраної теми нашої наукової розвідки.

З огляду на неоднорідність терміносистеми туризмології, розподіл лексичних одиниць за тематичними групами за звичай здійснюється за сферою вживання певного терміна. Проте дослідниками не було враховано лінгвокультурні особливості термінів, які позначають культурні реалії конкретної країни і слугують її культурними символами, оскільки входять до екскурсійної сфери їхнього функціонування, а також можливості виникнення нових термінів, у зв’язку з розвитком самої галузі.

Мета дослідження полягає у комплексному вивченні англійських термінів туризмології крізь призму їхньої лінгвокультурної та функціональної специфіки. У роботі простежено етапи становлення терміносистеми туризмології та виявлено нові види туризму (військовий, гастрономічний, гетто-туризм, кінотуризм, темний туризм). В рамках англомовної туристичної термінології виділено шість основних тематичних мікрополів, що відображають традиційні підгалузі в сфері туризмології. Такі мікрополя містять певну кількість лексико-семантичних груп, які об’єднують термінологічні одиниці за певними тематичними ознаками.

Результати наукової розвідки можна узагальнити так: терміни туризмології у текстах англомовних туристичних проспектів розподілено за предметною класифікацією: культурно-побутові (назви предметів побуту, мистецькі та культурні особливості), антропонімічні (назви кварталів, фестивалів, свят, спортивних ігор), географічні (найменування географічних місцевостей, представників флори та фауни) терміни-реалії. Виділено такі функції термінів-реалій у текстах англомовних туристичних проспектів, а саме: 1) пізнання та осягнення світу у певному лінгвокультурному ракурсі; 2) збереження та транслювання національної самосвідомості, традицій культури та історії народу; 3) номінативну функцію.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Maria Stepanivna Malanyuk, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

викладач кафедри іноземних мов та перекладознавства

Опубліковано
2020-09-29
Як цитувати
Malanyuk, M. S. (2020). ТЕРМІНИ ТУРИЗМОЛОГІЇ У ТЕКСТАХ АНГЛОМОВНИХ ТУРИСТИЧНИХ ПРОСПЕКТІВ: ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ РАКУРС. Львівський філологічний часопис, (7), 61-66. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/2663-340X-2020-7.10