СТРУКТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМІНІВ ТУРИЗМУ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

  • Nadiya Anatoliyivna Yurko Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
  • Iryna Mykolayivna Styfanyshyn Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
  • Olga Vasylivna Romanchuk Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
Ключові слова: структурна типологія, галузеві терміни, характерні особливості, англійська термінологія, туристична індустрія

Анотація

Статтю присвячено дослідженню структурної типології галузевої термінології туризму. Сучасні лінгвісти приділяють велику увагу вивченню туристичної термінології як однієї з найбільш прогресивних галузей у світі. Туризм став одним з найважливіших явищ сучасного суспільства, значною мірою завдяки його тісному взаємозв’язку із мовою. Будучи мовою міжнародного спілкування, англійська мова перебуває в центрі уваги багатьох досліджень. Швидке зростання іноземних термінів у галузевій терміносистемі туризму вимагає її детального вивчення, опису та систематизації.

Аналіз літературних джерел очевидно свідчить про те, що велика увага дослідників приділяється самій туристичній галузі, та її термінології зокрема. Структурний потенціал професійних термінів також перебував у центрі уваги наукового дослідження. Проте структурні характеристики термінів туризму в англійській мові досі залишаються маловивченими.

Беручи до уваги необхідність структурного дослідження міжнародної туристичної термінології та її очевидні прогалини у туристичній термінології англійської мови, наше дослідження було спрямовано на вивчення структурних аспектів англійської термінології галузі туризму. Завданням дослідження було порівняння структурних особливостей та визначення кількісного співвідношення компонентів у туристичних термінах. Відповідно, об'єктом дослідження була англійська термінологія туристичної галузі, а предметом дослідження стали структурні особливості термінів туризму в англійській мові.

Проаналізовано вибірку англійських термінів туристичної сфери із друкованих та інтернет-ресурсів. методами порівняльного та структурного аналізу досліджено та визначено структурні особливості термінів туризму в англійській мові. Окреслено перспективні напрямки досліджень у галузі фахової термінології туризму.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2019-07-22
Як цитувати
Yurko, N. A., Styfanyshyn, I. M., & Romanchuk, O. V. (2019). СТРУКТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМІНІВ ТУРИЗМУ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. Львівський філологічний часопис, (5), 178-182. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/2663-340X-2019-5-30