ДЕРИВАЦІЙНІ МОДЕЛІ СЛОВОТВІРНИХ АНТОНІМІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ ТУРИЗМУ

  • Nadiya Anatoliyivna Yurko Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
  • Iryna Mykolayivna Styfanyshyn Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
  • Ulyana Mykolayivna Protsenko Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
Ключові слова: словотвірні антоніми, галузеві терміни, дериваційні моделі, англійська термінологія, туристична індустрія

Анотація

Статтю присвячено дослідженню словотвірної антонімії у галузевій термінології туризму. Велика увага в сучасній лінгвістиці приділяється вивченню туристичної термінології, як однієї з найбільш пов'язаних із професійними цілями термінологією у світі. З огляду на те, що спілкування в галузі туризму має велике значення, знання іноземних мов стає необхідною умовою. Відіграючи важливу роль у функціонуванні більшості країн світу, найбільший вплив англійської мови як іноземної особливо проявляється у сфері міжнародного туризму. Ефективний розвиток міжнародної туристичної галузі створює необхідні передумови для дослідження та систематизації її термінологічної системи. різних термінологічних системах. На даний час також вивчається багато аспектів галузі міжнародного туризму та різні проблеми її термінології. Окремі дослідники зверталися також і до питання антонімії в туристичній термінології. Не зважаючи на це, дериваційні моделі словотвірних антонімів в англійській термінології туризму досі залишаються маловивченими.

Беручи до уваги необхідність вивчення питання словотвірної антонімії у термінології міжнародного туризму та її очевидні прогалини у туристичній термінології англійської мови, наше дослідження було спрямовано на вивчення дериваційних моделей словотвірних антонімів в англійській термінології туристичної галузі. Завданням дослідження було виявлення та порівняння особливостей словотвірної антонімії англійських термінів у галузі туризму. Таким чином, об’єктом дослідження було визначено англійську термінологію туристичної галузі, а предметом дослідження стали дериваційні моделі словотвірних антонімів в англійській термінології міжнародного туризму.

Проаналізовано вибірку англійських термінів туристичної сфери із друкованих та інтернет-ресурсів. Методами структурного, порівняльного та системного аналізу досліджено та визначено дериваційні моделі словотвірних антонімів в англійській термінології туристичної галузі. Окреслено перспективні напрямки досліджень у галузі фахової термінології туризму.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Nadiya Anatoliyivna Yurko, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського

старший викладач кафедри української та іноземних мов

Iryna Mykolayivna Styfanyshyn, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського

старший викладач кафедри української та іноземних мов

Ulyana Mykolayivna Protsenko, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української та іноземних мов

Опубліковано
2020-09-29
Як цитувати
Yurko, N. A., Styfanyshyn, I. M., & Protsenko, U. M. (2020). ДЕРИВАЦІЙНІ МОДЕЛІ СЛОВОТВІРНИХ АНТОНІМІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ ТУРИЗМУ. Львівський філологічний часопис, (7), 88-93. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/2663-340X-2020-7.15