СОМАТИЧНА МЕТАФОРА У ПОЖЕЖНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ, ПОЛЬСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ

  • Petro Volodymyrovych Hubych Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Ключові слова: термін, пожежна терміносистема, семантичний спосіб творення термінів, метафора, соматизм

Анотація

Статтю присвячено аналізу метафоричної термінології української, польської та англійської пожежної терміносистеми. Дослідження демонструє, що метафорична проекція має «національне коріння», тому що базується на загальномовних моделях метафоричної концептуалізації, що підтверджується результатом аналізу контекстів національного корпусів української, польської та англійської мов. Всі виявлені в процесі аналізу метафоричні моделі виявляються в усіх досліджуваних мовах. Це дозволяє говорити про універсальність моделей, включених в процеси метафоричного термінотворення.

Антропоморфна соматична модель переважає в метафоричному фрагменті української, польської та англійської терміносистеми досліджуваної предметної сфери. В терміносистемах української, польської та англійської мов базова концептуальна сфера, яка виступає в якості сфери-джерела – тіло людини, частіше актуалізує знання про зовнішній виглядПри метафоричній концептуалізації, зазвичай, задіюється комплекс ознак: ознака зовнішнього вигляду, функціональне призначення предмета, схожість принципів функціонування. Проведений порівняльний аналіз метафоричних фрагментів української, польської та англійської терміносистем дозволив виявити їх асиметричність, яка виявляється кількісно і якісно. Якісна асиметрія виявлена в типах співвідношень термінів. Незважаючи на залежність слов’янських терміносистем від терміносистем англомовних країн, де ця галузь розвивалася ефективніше, симетричних метафоричних термінів, що дозволяють припустити факт запозичення менше, ніж асиметричних. Крім того, асиметрія виявляється і в тому, що найчастіше еквівалентом українського та польського метафоричного терміна виступає неметафоричний в англійській терміносистемі. Дослідження підтвердило значну асиметрію метафоричних фрагментів української, польської та англійської терміносистем, що підтверджує той факт, що на формування термінологічних систем (в т.ч. і технічних) впливає загальномовна наївна картина світу. Метафора, будучи гносеологічним інструментом наївної картини світу, відіграє значну роль в структуруванні та оформленні наукової картини світу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2020-02-28
Як цитувати
Hubych, P. V. (2020). СОМАТИЧНА МЕТАФОРА У ПОЖЕЖНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ, ПОЛЬСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ. Львівський філологічний часопис, (6), 44-47. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/1695