ТЕКСТИ ПІСЕНЬ СУЧАСНИХ НІМЕЦЬКИХ ВИКОНАВЦІВ У ДЗЕРКАЛІ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ

  • Olga Volodymyrivna Dzykovich Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
  • Renata Viktorivna Veselska Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Ключові слова: мовна норма, культура мовлення, мовна помилка, пісня, сленг, англіцизм

Анотація

Наукове дослідження авторів статті полягає в аналізі текстів німецькомовних пісень через призму культури мовлення і норми мови. В статті дефінуються та широко трактуються ці поняття. Описано чинники, що впливають на формування мовних норм та культури мовлення загалом. Чільне місце посідає фактор впливу засобів масової інформації.

Особлива увага приділена сучасним текстам пісень німецьких гуртів. Оскільки жанр пісні є унікальним за масовістю і соціальною значущістю, пісня має широку аудиторію і користується величезною популярністю. Як вид мистецтва вона відображає мову на певному історичному етапі й передає знання про неї наступним поколінням, а також презентує духовно-культурний рівень нації (а отже, і стан мови) сучасникам світової спільноти. З огляду на це аналіз такого типу тексту представляє практичну цінність та визначає актуальність дослідження.

У статті присутній огляд попередніх досліджень з даної тематики та представлено напрямки наукових пошуків у цьому руслі. Визначено мало досліджені області, що потребують поглибленого вивчення, та зроблено спробу доповнити їх, покладаючись на мету дослідження.

Також розглянуто явище порушення мовної норми на різних рівнях та наведено відповідні приклади з проаналізованого корпусу.

Частотність зафіксованих явищ та представлення особливостей пісенного дискурсу дають підстави окреслити причини порушення мовної норми та сформувати перспективні віхи подальших досліджень з цієї тематики. Особливий інтерес з огляду на міждисциплінарність представляє дослідження прагматичного потенціалу текстів на предмет частотності вживання в них сленгу, зниженої лексики та англіцизмів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2020-02-28
Як цитувати
Dzykovich, O. V., & Veselska, R. V. (2020). ТЕКСТИ ПІСЕНЬ СУЧАСНИХ НІМЕЦЬКИХ ВИКОНАВЦІВ У ДЗЕРКАЛІ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ. Львівський філологічний часопис, (6), 60-65. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/1699