ЛЕКСИЧНІ ТА ГРАМАТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПІД ЧАС ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНИХ РЕКЛАМНИХ СЛОГАНІВ

  • Yevheniia Valeriivna Kornielaieva Одеський національний морський університет
Ключові слова: англомовний рекламний слоган, мова реклами, стилістичні засоби та прийоми, лексичні та граматичні перекладацькі трансформації

Анотація

Статтю присвячено вивченню та опису тих перекладацьких трансформацій, до яких вдається перекладач під час перекладу англомовних рекламних слоганів українською мовою. Об’єктом дослідження є англомовні рекламні слогани. Предметом ̶ лексико-граматичні трансформації під час перекладу англійських рекламних слоганів українською мовою, зокрема їхні лінгвокультурологічні та мовностилістичні особливості.

Мета статті – виявити та проаналізувати способи відтворення англомовних рекламних слоганів під час перекладу англомовної, що включає виконання таких завдань: простежити особливості перекладу англомовних рекламних слоганів; виділити стилістичні засоби і прийоми зреалізовані в англомовних рекламних слоганах; проаналізувати лексико-граматичні трансформації під час відтворення стилістичних особливостей англомовних рекламних слоганів.

Розглянувши конкретні приклади рекламних слоганів, авторка робить висновок про те, що англомовні рекламні слогани мають низку структурних особливостей як-от: вживання інверсії, пасивних конструкцій, еліптичних конструкцій, стислість. Сукупність таких чинників є основою для створення якісного слогана, що виконує своє основне завдання – спонукати споживача до здійснення покупки. Серед лексичних особливостей виділяють: переважне вживання дієслів, найчастіше в наказовому способі, особливе вживання особових і присвійних займенників, атрибутивних словосполучень, прийомів порівняння і фонетичного співзвуччя.

Проаналізувавши корпус англомовних рекламних слоганів на частотність використання стилістичних засобів і прийомів, виділено 6 базових (метонімія, метафора, повтор, паралелізм, каламбур, епітет), які найчастіше простежуємо у досліджуваному ілюстративному матеріалі.

У статті доведено, що складність відтворення англійських слоганів українською мовою обумовлена як структурними відмінностями української та англійської мов, так і певними культурними традиціями мови оригіналу і мови перекладу. З’ясовано, що при перекладі слоганів відбувається не тільки заміна однієї мови іншою, але й зіткнення різних культур, традицій, установок і способів мислення. Тому серед перекладацьких трансформацій найчастіше зустрічаємо лексичні та граматичні трансформації.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2020-02-28
Як цитувати
Kornielaieva, Y. V. (2020). ЛЕКСИЧНІ ТА ГРАМАТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПІД ЧАС ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНИХ РЕКЛАМНИХ СЛОГАНІВ. Львівський філологічний часопис, (6), 107-112. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/1708