РОЛЬ БРИТАНСЬКОГО ДІАЛЕКТНОГО СУБСТРАТУ У ФОРМУВАННІ НОВОЗЕЛАНДСЬКОГО ВАРІАНТУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

  • Tetyana Olehivna Kozlova Запорізький національний університет
Ключові слова: еволюція мови, субстрат, новозеландський варіант англійської мови, британські діалекти, теорії розвитку англійської мови в Новій Зеландії

Анотація

Статтю присвячено аналізу особливостей географічної дисперсії англійської мови, яка зумовила формування її нових форм – південних національних варіантів, зокрема новозеландського. Встановлено, що численні діалектні підсистеми Великої Британії було транспортовано до південної півкулі, де вони взаємодіяли в середовищі без географічних чи соціальних кордонів. Такий тип діалектної взаємодії відмінний від поширеної у світі ситуації діалектного континууму, оскільки розмитість ізоглос визначалася рівномірним розподілом та концентрацією діалектного матеріалу на території Нової Зеландії. Гомогенізація різних регіо- та соціолектів метрополії сприяла еволюції англійської мови в напрямку збереження та збагачення койнезованої форми. Контактували такі лінгвокультурні системи, для яких девіації від літературного стандарту англійської мови Великої Британії ХІХ ст. слугували нормативними престижними моделями. Регулярне природне контактування діалектів у різних ситуаціях і сферах спілкування стимулювало формування базової форми комунікації з її подальшим генезисом у літературний стандарт новозеландського національного варіанту англійської мови, у структурі якого транспортовані субстандартні бритицизми утворювали субстратний пласт. На рівні лексики субстратні елементи виявилися резистентними до змін. Більшість із них зберегли споконвічну форму, решта – зазнала трансформацій у результаті афіксації, транспозиції, словоскладання, реверсії та інших словотворчих процесів. У складі сучасного новозеландського варіанту англійської мови британський діалектний субстрат вирізняється динамізмом, про що свідчать активність його узусу, участь у процесах словотворення та експресивізації словникового складу. Дослідження особливостей історичних та соціокультурних змін, їх кореляцій з еволюційними процесами в мові дозволило спростувати теорії моногенезу новозеландського варіанту англійської мови, пов’язані з його походженням від австралійського варіанту чи одного з діалектів Англії. Найбільш вірогідним здається походження новозеландського варіантупід впливом декількох форм англійської мови. Результати аналізу еволюційних процесів, властивих полінаціональній англійській мові, переконують у важливості периферійних форм для внутрішньої варіативності системи.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2020-02-28
Як цитувати
Kozlova, T. O. (2020). РОЛЬ БРИТАНСЬКОГО ДІАЛЕКТНОГО СУБСТРАТУ У ФОРМУВАННІ НОВОЗЕЛАНДСЬКОГО ВАРІАНТУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Львівський філологічний часопис, (6), 101-106. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/1709