СПОСОБИ ТВОРЕННЯ НЕОЛОГІЗМІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЯВИЩ COVID-19 В АНГЛОМОВНОМУ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ

  • Oksana Andriivna Babelyuk Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
  • Lyubov Ivanivna Didukh Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Ключові слова: неологізми, способи творення, новотвори на позначення явищ COVID-19, англомовний епідеміологічний дискурс

Анотація

Статтю присвячено дослідженню способів творення неологізмів на позначення явищ COVID-19 в англомовному епідеміологічному дискурсі. Актуальність дослідження зумовлена тим, що на сучасному етапі лінгвістичних студій спостерігаємо значний інтерес до більш уважного і детального вивчення морфологічних та неморфологічних способів творення неологізмів через швидке зростання їхньої кількості. Це дає можливість окреслити тенденції у словотвірній системі конкретної мови загалом і англійської зокрема. Мета пропонованої наукової розвідки –визначити і описати продуктивні словотвірні моделі новотворів на позначення явищ COVID-19 у текстах англомовного епідеміологічного дискурсу. З’ясовано, що ключовими ознаками досліджуваного дискурсу є іманентна впливовість, інтермедіальність (залучення вербальних, вербалізованих, невербальних засобів) та сугестія. У статті також йдеться про причини з’яви новотворів COVID-19, серед яких є екстралінгвальні зміни (закриття виробництв, бізнес-установ, зміна повсякденного стилю життя, суттєва модифікація окремих видів людської діяльності), що знайшло своє вираження в активізації численних вербальних засобів на позначення COVID-19: нових медичних термінів та переосмислених, неологізмів соціальних явищ, а також процесу метафоризації як способу творення досліджуваних явищ. Доведено, що серед способів творення неологізмів COVID-19 продуктивними є такі телескопічні моделі: поєднання повної форми першого слова з аферезою «уламком» другого слова; злиття початкового «уламка» (апокопи) одного слова з кінцевим «уламком» (аферезою) другого; злиття апокопи одного слова з повною основою іншого слова. Виявлено, що важливим способом творення досліджуваних неологізмів в англомовному епідеміологічному дискурсі є медична метафора, яка слугує універсальним когнітивним механізмом переробки наукового знання, мовною об’єктивацією уявлень про ризик. Серед інших різновидів метафори на позначення явищ COVID-19 виділяємо метафори війни, подорожі, спорту.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Oksana Andriivna Babelyuk, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

професор кафедри іноземних мов та перекладознавства

Lyubov Ivanivna Didukh, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

доцент кафедри іноземних мов та перекладознавства

Опубліковано
2020-09-29
Як цитувати
Babelyuk, O. A., & Didukh, L. I. (2020). СПОСОБИ ТВОРЕННЯ НЕОЛОГІЗМІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЯВИЩ COVID-19 В АНГЛОМОВНОМУ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ. Львівський філологічний часопис, (7), 5-12. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/2663-340X-2020-7.1