СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКИХ НЕОЛОГІЗМІВ СФЕРИ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЙ

  • Mariia Yuriivna Ivanchenko Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Ключові слова: неологізм, інтернет, комунікація, словниковий склад, термінологія, словотвір

Анотація

Швидкий розвиток комп'ютерної індустрії та інформаційних технологій протягом останніх десятиліть породив велику кількість неологізмів, для позначення реальності сучасного життя. Цей процес пов'язаний із глобальною комп'ютеризацією. У результаті ми спостерігаємо збагачення словникового складу багатьох мов, в першу чергу англійської. Динамічний розвиток термінологічної системи та впровадження цифрових технологій у всі сфери життя обумовлює перехід комп’ютерної мови на загальнолюдську літературну мову. Професійне спілкування через електронні списки розсилки вважається міцною усталеною практикою у багатьох організаціях по всьому світу.

Аналіз особливостей утворення неологізмів сфери інтернет показав, що найбільш продуктивною є афіксація, а саме терміни утворені шляхом додавання до основи префіксів cyber-, hyper-, i-, dot-, giga-, net-, info-, web-, e-: hyperlink, e-cash, dot bomb, idollars, gigastore, nethead, webzine, digital-to-analog, e-commerce, infoworld. Достатня кількість прикладів представлена словоскладанням, наприклад: bookmark → book + mark; egosearch → ego + search; junk e-mail → junk + e + mail; digital-to-analog → digital +to + analog. Акронімами – IMHO =in my humble honest opinion; AFAIK = as far as I know. Буквенно-цифоровими скороченнями – B2B → business-to-business; B2C → business-to-consumer; P2P → producer-to-producer.

Окрему групу формують неологізми специфічного комп’ютерного сленгу leetspeak. В межах згаданої підгрупи нам вдалося виокремити такі тенденції утворення нових термінологічних одиниць: заміна літер числами – leetspeak = 133t5p33k; заміна букв знаками, які їх нагадують – ham= 4 | - | ^^; взаємозаміна фонетично споріднених літер – 5xlllz=skills; нехтування граматичними та орфографічними правилами – ‘tie’ замість ‘the’, ‘teh’ =‘the’; використання великих літер та опущення голосних – LiKe THiS, vry=very; широке використання графічних та цифрових символів – < jumping up and down>; абревіатури – BBL= be back later, BRB= be right back, ROFL= rolling on the floor laughing, TTYL= talk to you later.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Mariia Yuriivna Ivanchenko, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов та перекладознавства

Опубліковано
2020-09-29
Як цитувати
Ivanchenko, M. Y. (2020). СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКИХ НЕОЛОГІЗМІВ СФЕРИ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЙ. Львівський філологічний часопис, (7), 35-39. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/2663-340X-2020-7.6