ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ МЕТАФОР ЗРАДИ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ

  • Mariia Yuriivna Ivanchenko Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Ключові слова: метафора, способи перекладу, інтерпретація, адекватний переклад, деметафоризація, мовна картина світу, україномовний переклад

Анотація

Наукова розвідка присвячена дослідженню особливостей відтворення англійських метафор зради українською мовою. Метою цієї статті є визначення шляхів відтворення українською мовою англійських метафор зради. Поставлена мета передбачає виконання низки завдань, а саме: проаналізувати перекладацькі трансформації, які застосовуються для перекладу досліджуваних метафор, виявити різницю в сприйнятті екстралінгвістичних явищ носіями різних мов; встановити джерела утворення метафор зради в англійській та українській мовах. Матеріал дослідження становлять метафори, які актуалізують концепт ЗРАДА в англійській мові отримані в результаті суцільної вибірки із ідеографічних англомовних джерел та Тезаурусу традиційних англійських метафор.

Проведений аналіз перекладацьких трансформацій демонструє чітку різницю в сприйнятті явищ навколишньої дійсності представниками різних мовних спільнот. Так, в англійській мові зрадити людську гідність через обманні дії, поведінку асоціюється з азартною грою, тоді як в українській – з інтелектуальною недієздатністю. «Зрадити – позбавити захисту, підставити» – в англійській мовній свідомості за аналогією порівнюються із переміщенням до лігва вовків, а в українців – до пекла. З іншого боку метафори, що виражають «зраду-обман» актуалізуються по-різному в аналізованих мовах, хоча суміжними категоріями, а саме «зрадити-обдурити» – обмежити (позбавити) зір, поставити у скрутне становище або приховувати актуальний стан речей. У семантиці лексичних одиниць, за допомогою яких виражається подружня зрада чи ошукування, присутня спільна сема «переміщення по колу», однак образна складова відрізняється.

Історичними джерелами утворення проаналізованих метафор в англійській та українській мовах є фізичні характеристики об’єктів, артефакти, предмети побуту, частини людського тіла, представники флори та фауни.

Перспективою дослідження, на нашу думку, є співставлення способів відтворення метафор зради з принципами перекладу метафор суміжних референційних сфер.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2019-07-22
Як цитувати
Ivanchenko, M. Y. (2019). ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ МЕТАФОР ЗРАДИ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ. Львівський філологічний часопис, (5), 60-64. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/2663-340X-2019-5-10