ФОНЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДОСЛІДЖЕННЯ КОНЦЕПТУ WORD

  • Valeriia Mykhaylivna Smaglii Одеський національний морський університет
Ключові слова: ядро, морфема, маргінальна зона, мовна одиниця, мікрополе

Анотація

В світлі фонологічного підходу вчені розглядають комбінації звуків і розрізняють звуки, що здатні функціонувати поодинці або у центрі ланцюжка (це голосні), і звуки, які поодинці не функціонують це приголосні. В статті детально обговорюються комбінації приголосних і голосних. В царині фонології поняття складу також є важливим у зв’язку із вивченням просодії і у міжмовних дослідженнях ритму. Як бачимо, посилочна словникова стаття syllable пропонує всебічний науковий аналіз сучасних пошуків і попередніх надбань лінгвістів у дослідженні такої мовної одиниці, як склад. Цікавим є порівняння такого опису лінгвістичного феномену із не-фаховим визначенням. Статті загальних словників, передбачувано, є у багато разів лапідарнішими. При цьому на відміну від фахових статей вони торкаються не тільки звукового/вимовного аспекту складу. Попередньо ми визначили, що у зоні ближньої периферії номінативного поля WORD аналізу підлягають в першу чергу посилочні (шрифтово виділені) слова і словосполучення із ядерних статей word. Серед таких слів ближньої периферії було виділено тематичне «мікрополе», в якому згрупувались номінативні одиниці на позначення мовної одиниці різного формату, які розглядаємо за ієрархічним принципом: від найменшого формату до найбільшого. Після щойно проаналізованого складу/syllable наступною за збільшенням формату є мовна одиниця affix.) Підсумовуючи характеристику аналізованого номінативного поля концепту WORD, який є одним із трьох складників комплексного концепту WORD / LANGUAGE / SPEECH, відзначимо наступне. Ядерна зона номінативного поля утворена дефініційними статтями word, які було виокремлено із чотирьох лінгвістичних словників.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Valeriia Mykhaylivna Smaglii, Одеський національний морський університет

кандидат філологічних наук, завідувач кафедри філології

Опубліковано
2020-09-29
Як цитувати
Smaglii, V. M. (2020). ФОНЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДОСЛІДЖЕННЯ КОНЦЕПТУ WORD. Львівський філологічний часопис, (7), 82-87. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/2663-340X-2020-7.14