ГРАМАТИЧНІ АСПЕКТИ ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ (НА МАТЕРІАЛІ ОПОВІДАННЯ C. МOЕМА «ДРУГ У БІДІ»)

  • Maria Yuryivna Ivanchenko Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
  • Yaryna Yaroslavivna Zanovyak Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Ключові слова: переклад, оригінал, трансформації, граматична будова, норми мови

Анотація

Процес перекладу не є простою заміною одиниць однієї мови на одиниці іншої мови. Одним із прийомів, які допомагають перекладачеві, є трансформації. Перекладні трансформації (заміни) відбуваються через неповну спільність або відмінність англійської та української мов. Спільність між граматичними властивостями української та англійської мов задається їх загальною приналежністю до індоєвропейської сім’ї і проявляється в наявності загальних граматичних значень, категорій та функцій, наприклад: категорій числа у іменників, категорій ступенів порівняння у прикметників, категорії часу у дієслова та інше. У той самий час відмінність принципів граматичного ладу, що виражається у приналежності цих мов до різних граматичних груп, відбивається у суттєвих відмінностях між граматичними властивостями, наприклад, у існуванні несхожих граматичних категорій: артиклі англійською, дієприслівник в українській; фіксований порядок слів у англійській; і т. д. Переклад художніх творів передбачає не лише подолання різниці у граматичній будові двох не споріднених мов – української та англійської, але і адекватне відтворення ідіостилю автора. В українському перекладі оповідання відомого британського письменника С. Моема «Друг у біді» Володимир Романчук використовує граматичні трансформації, що зумовлено жанрoвo-cтиліcтичними ocoбливocтями англійcькoгo речення та прагненнм адекватної передачі cтиліcтичних ocoбливocтей oригіналу. Головним завданням перекладача є відтворення смислового та емоційного навантаження вихідного тексту засобами української мови. Проведений аналіз показав, що у більшості випадків для досягнення адекватності український переклад здійснюється за допомогою застосування таких граматичних трансформацій як заміна (46%), членування речень (12%), об’єднання речень (10%), зміна порядку слів (2%), зміна послідовності частин складного речення (2%), додавання (16%), опущення (12%).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2023-05-05
Як цитувати
Ivanchenko, M. Y., & Zanovyak, Y. Y. (2023). ГРАМАТИЧНІ АСПЕКТИ ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ (НА МАТЕРІАЛІ ОПОВІДАННЯ C. МOЕМА «ДРУГ У БІДІ»). Львівський філологічний часопис, (12), 66-71. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2499