ТЕОРІЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ КЛАСТЕРІВ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНИХ БРИТАНСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ТЕКСТІВ РІЗНИХ ВІДЕОЖАНРІВ)

  • Roman Ivanovych Lutsenko Київський національний лінгвістичний університет
Ключові слова: мультимодальний кластер, мультимодальність, політичні тексти, відеожанри, політичний дискурс

Анотація

Соціально-політичне життя країн Західної Європи, зокрема Великої Британії, привертає увагу значної кількості дослідників, у тому числі лінгвістів, які розглядають політичний дискурс як динамічну мультимодальну структуру. Одну з важливих ролей у дослідженні подібних полімодальних структур відіграють національно-обумовлені лексичні одиниці як засоби відображення повсякденного життя такого важливого суспільного утворення як держава. Особливий інтерес для дослідників становить вивчення реалій у контексті розвинутих консервативних держав, до яких належить Велика Британія. Дослідження спрямоване на репрезентацію мультимодальної парадигми мови з точки зору національно-обумовленої лексики в сучасних британських політичних текстах різних відеожанрів. Аналіз політичних програм, ток-шоу та інтерв’ю дає змогу виокремити своєрідне з точки зору лінгвістичних досліджень поняття «мультимодальний кластер». Такі кластери є визначальними у формуванні мовної та світоглядної ідентичності мовця, оскільки містять як фактологічну, так і емпатичну інформацію, яка використовується задля спонукання суспільства до певних дій або маніпулювання суспільною думкою. Якщо говорити про одиниці національно-обумовленої лексики, то вони в цьому дослідженні розглядаються як елементи національно-культурної ідентичності Великобританії. Мета статті – охарактеризувати основні особливості репрезентації національно-обумовленої лексики з погляду теорії мультимодальності, проаналізувати типологічні парадигми мультимодальності, що відображають екстра- та інтралінгвістичну специфіку британських політичних текстів, а також визначити недоліки у теорії мультимодальності, які пов’язані з дослідженням національно-обумовлених лексичних одиниць, виявити та описати основні критерії функціонування національно-обумовленої лексики в політичних текстах різних відеожанрів та відобразити специфіку побудови мультимодальних кластерів в умовах політичного дискурсeу, представити нове в українській лінгвістиці поняття «мультимодального кластеру» та типологію мультимодальних кластерів в політичному дискурсі відповідно до відеожанрів, репрезентованих у цьому досліджені.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2023-10-31
Як цитувати
Lutsenko, R. (2023). ТЕОРІЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ КЛАСТЕРІВ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНИХ БРИТАНСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ТЕКСТІВ РІЗНИХ ВІДЕОЖАНРІВ). Львівський філологічний часопис, (13), 107-115. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2600