НЕОЛОГІЗАЦІЯ В АНГЛІЙСЬКОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ТА СПОСОБИ ЇЇ ПЕРЕДАЧІ

  • Olena Mykolaiivna Naboka Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
  • Olha Anatoliivna Matsera Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
  • Lesya Bohdanivna Shagala Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Ключові слова: англійський політичний дискурс, неологізація, переклад, продуктивні та непродуктивні способи

Анотація

Увага до політичних неологізмів у ці роки зросла насамперед через важливі соціально-політичні зміни в англомовному суспільстві, зміцнення міжнародних відносин, поширення терору, війни та стихійні лиха глобального значення. Саме ці та інші фактори вплинули на швидкий приплив нових слів в англійську мову. Актуальність роботи полягає в необхідності визначення сучасною лінгвістикою основних тенденцій сучасної неологізації політичної сфери англійської мови, виявлення словотвірних змін у формуванні політичної лексики, що виникають на основі зовнішніх чи внутрішніх чинників мови, а також проаналізувати продуктивні засоби неологізації, які зумовлюють активізацію розвитку політичної комунікації та англійської мови загалом. Крім того, велике значення має власне виокремлення політичних неологізмів, сформованих на початку XX ст. ХХІ ст., що дозволяє зафіксувати специфіку впливу конкретних політичних подій на формування нової лексики. Актуальною проблемою є також кількісні та якісні зміни мовного політичного простору, дослідження якого дозволяє відкрити нові шляхи та методи неологізації англійської мови. Мета дослідження – вивчити засоби творення сучасних англійських політичних неологізмів та запозичень з інших мов, виявити продуктивні та непродуктивні шляхи неологізації політичної лексики та дослідити основні лексико-семантичні особливості окремих політичних неологізмів кінця XX і початку XXI століття. Об’єктом дослідження є політичні неологізми кінця ХХ – початку ХХІ ст., зафіксовані в лексикографічних джерелах. Предметом дослідження є словотвірні моделі політичних неологізмів, лексико-семантичні особливості творення нових слів політичної сфери у згаданий період та способи їх перекладу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2023-10-31
Як цитувати
Naboka, O., Matsera, O., & Shagala, L. (2023). НЕОЛОГІЗАЦІЯ В АНГЛІЙСЬКОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ТА СПОСОБИ ЇЇ ПЕРЕДАЧІ. Львівський філологічний часопис, (13), 136-141. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2604