КОГНІТИВНІ ПАРАМЕТРИ КАТЕГОРІЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

  • Gаnna Ilivna Prihodko Запорізький національний університет
Ключові слова: текст, категорія, когнітивний, дискурсивний, невизначеність, комунікативний, категоріальна ситуація, мовні засоби

Анотація

Сучасний етап розвитку лінгвістики свідчить про те, що фактично категорія невизначеності виражає особливе ставлення мовця до того, що говориться, до твердження, а тому використовується як засіб комунікативної стратегії комунікативної особистості. Цей факт дає нам підстави трактувати категорію невизначеності як когнітивно-комунікативну категорію, ґрунтуючись на концепції М. П. Кочергана про категоріальну ситуацію, що дозволяє значно збагатити дослідницький апарат і збільшити пояснювальну силу лінгвістичної теорії, яка прагне до комунікативної інтерпретації мовних явищ. Невизначеність має категоріальний статус на різних рівнях мовної системи й у мовленні – фонологічному, морфологічному, лексичному, на рівні речення і тексту. Когнітивний характер цієї категорії найбільш чітко виявляється в тексті, що інтегрує різні категоріальні прояви невизначеності, тому при вивченні зазначеної категорії доцільно основний упор зробити на вивченні її репрезентації в тексті. Феномен когнітивної категорії невизначеності дозволяє диференційовано розглянути в єдиній концепції репрезентацію різних сегментів, ділянок, блоків функціонально-семантичного поля невизначеності (лексичного, граматичного тощо) з одного боку, і показати їх взаємозв'язок у категоріальній ситуації в єдиній функціонуючій системі – тексті як царини реалізації когнітивного змісту невизначеності, з іншого. Підхід до трактування невизначеності як когнітивної категорії. уможливлює вивчення в діалектичній єдності розмаїття лексичних, граматичних і стилістичних засобів, що реалізують категорію невизначеності в найрізноманітніших ситуаціях спілкування. Отже, окреслений ракурс дослідження категорії невизначеності як когнітивної категорії, широкий спектр значень віддзеркалення якої виявляється в тексті, логічно вписується в проблематику когнітивно-дискурсивної парадигми сучасного мовознавства.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2023-10-31
Як цитувати
Prihodko, G. (2023). КОГНІТИВНІ ПАРАМЕТРИ КАТЕГОРІЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ. Львівський філологічний часопис, (13), 159-165. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2608