СПЕЦИФІКА НЕВЕРБАЛЬНИХ ЗАСОБІВ РЕАГУВАННЯ НА ТУРЕЦЬКІ КОМПЛІМЕНТИ

  • Iryna Yuriivna Yanytska Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: невербальна реакція, паралінгвістика, етнокультурна специфіка, компліментарні висловлювання, турецька лінгвокультура

Анотація

Наукове дослідження присвячене вивченню аспектів невербальної комунікації у контексті висловлення турецьких компліментів. У цій статті розглядаються питання тлумачення, типології та виявлення основних характеристик невербальної реакції на комплімент у турецькій мові. Підкреслюється важливість розуміння не лише словесного аспекту спілкування, але і того, як тіло та емоції взаємодіють у процесі реагування на схвальні відгуки та коментарі. У науковій роботі особлива увага приділяється етнокультурній специфіці формування та продукування невербальних виявів емоцій на комплімент, з урахуванням таких екстралінгвістичних факторів, як: соціальний статус, вік, гендер, місце проживання та віросповідання учасників комунікації. Актуальність дослідження зумовлена зростаючою глобалізацію та культурним обміном між країнами, що є важливим фактором у продукуванні та сприйнятті емоцій та несловесних відповідей між різними культурами, зокрема, турецькою. Результати дослідження можуть мати вагому практичну цінність для покращення міжкультурного взаєморозуміння та оптимізації комунікаційних стратегій загалом. У межах цієї наукової розвідки було здійснено детальний аналіз теоретичного матеріалу та проведемо соціолінгвістичне онлайн-опитування серед жителів Туреччини з метою висвітлення реальної картини. Отримані дані дозволили нам прослідковуючи специфіку несловесних комунікаційних засобів у турецькому соціумі, виокремити основні типи реакції за способом прийняття та формами вираження, дослідити варіацію реагування серед людей різного соціального положення, віку та статі. Крім того, для кращого розуміння турецької культурної ідентичності було здійснено загальний огляд відмінностей несловесних реакцій за регіональним показником і описано принципи поведінки мусульман у такій ситуації відповідно до ісламського вчення. Стаття підкреслює важливість розуміння не лише словесного аспекту реакцій, але й доцільність вивчення жестів, міміки, соціальних норм та контексту, щоб повноцінно розкрити значення та ефективність компліментів у турецькому суспільстві. Дослідження сприяє кращому розумінню турецької культури крізь призму невербальної комунікації та відкриває нові можливості для подальших досліджень у цьому напрямку.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2024-04-24
Як цитувати
Yanytska, I. Y. (2024). СПЕЦИФІКА НЕВЕРБАЛЬНИХ ЗАСОБІВ РЕАГУВАННЯ НА ТУРЕЦЬКІ КОМПЛІМЕНТИ. Львівський філологічний часопис, (14), 99-106. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2702