СТРУКТУРНА МОДЕЛЬ УСНОГО ПОСЛІДОВНОГО І СИНХРОННОГО ПЕРЕКЛАДУ З ТУРЕЦЬКОЇ МОВИ

  • Iryna Yuriivna Yanytska Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: перекладацька діяльність, усний переклад, синхронний переклад, послідовний переклад, етапи перекладу, навички перекладача

Анотація

У цьому дослідженні розглядається усний послідовний та синхронний переклад як процес, що кидає виклик когнітивній компетенції перекладача і в якому на перший план виходить принцип безпосеред- ності. У науковій статті розглядаються основні етапи та особливості обох видів усного перекладу – синхронного та послідовного, досліджується взаємозв’язок між цими різновидами усного перекладу та висвітлюються ключові вимоги до навичок перекладача на різних етапах перекладацької діяльності. Актуальність наукового дослідження обумовлена зростаючим інтересом до питань усного перекладу, зокрема в контексті турецької мови. З введенням сучасних технологій та зростанням міжнародних комунікацій, усний переклад стає дедалі більше необхідним і важливим аспектом міжкультурної вза- ємодії. Аналіз структурної моделі усного послідовного та синхронного перекладу на прикладі турецької мови сприяє розвитку ефективних методик навчання та підвищенню якості усного перекладу загалом. Основна мета наукової розвідки полягає у розкритті внутрішніх механізмів, що визначають поняття, специфіку, ефективність та послідовність перекладу, враховуючи як лінгвістичні, так і когнітивні виміри процесу. Наукова робота акцентує на важливості розуміння взаємодії між структурними компо- нентами усного перекладу та впливу цих аспектів на якість комунікації. Використовуючи турецьку мову як об’єкт дослідження, стаття розкриває специфічні виклики та можливості, які виникають в процесі перекладу з цієї мови. Зокрема, робота висвітлює три узагальнені етапи здійснення усного перекладу, які перекладач повинен пройти для досягнення оптимального результату. Кожен з цих етапів супрово- джується описом відповідних перекладацьких навичок. Результати статті сприятимуть кращому розумінню внутрішніх механізмів обох видів усного перекладу з турецької мови та вдосконаленню прак- тики навчання перекладачів. Зроблені висновки можуть слугувати основою для вдосконалення методів навчання та професійного тренінгу у сфері усного перекладу з турецької мови, а також збагачують розуміння механізмів цього складного процесу в контексті міжнародного спілкування.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2024-04-24
Як цитувати
Yanytska, I. Y. (2024). СТРУКТУРНА МОДЕЛЬ УСНОГО ПОСЛІДОВНОГО І СИНХРОННОГО ПЕРЕКЛАДУ З ТУРЕЦЬКОЇ МОВИ. Львівський філологічний часопис, (14), 107-112. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2703