МОВНІ ЗАСОБИ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ОБРАЗУ УКРАЇНИ В АНГЛОМОВНИХ ЗМІ: ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ РАКУРС

  • Oksana Andriivna Babelyuk Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
  • Olena Vasylivna Koliasa Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
  • Kateryna Pavlyuk Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Анотація

Стаття присвячена проблемі виявлення аксіологічного аспекту мовної репрезентації образу України в англомовних ЗМІ та шляхів його репрезентації в українському перекладі. Мета дослідження – дослідити різноманітні перекладацькі трансформації під час передачі вербальних засобів аксіологічної репрезентації образу України в англомовних ЗМІ. Матеріалом дослідження є тексти англійського періодичного видання “The Guardian” (2022), присвячені Україні після вторгнення Росії. Вихідним пунктом дослідження є те, що оцінка – це складова семантичної структури слова як мовної одиниці, яка вказує на певну цінність предметів і явищ з точки зору відповідності/невідповідності вимогам, інтересам, смакам, уподобання доповідача. Короткий аналітичний аналіз показує, що оцінка відображає ціннісну шкалу комунікатора, характеризує об’єкт оцінювання, класифікуючи та співвідносячи його зі стереотипами, нормами, правилами. З’ясовано, що різні оцінні мовні одиниці, які є засобами аксіологічної репрезентації образу України, у текстах англомовних ЗМІ виконують низку взаємопов’язаних функцій: виражають власне ставлення автора до подій чи явищ, характерних для України; або відображають наміри автора. Особливу увагу приділено перекладацькому аналізу, який демонструє найбільш вживані способи передачі словесних засобів аксіологічної репрезентації образу України в англомовних ЗМІ в українських перекладах. Серед них лексико-семантичні перекладацькі трансформації. Доведено, що найпоширенішими є диференціація та модуляція , які дають змогу уточнити значення мовних одиниць вихідного тексту в перекладі, щоб передати оцінку, закладену в вихідному тексті, у перекладі. найбільш точним і зрозумілим для читача способом. Значно рідше словесні засоби аксіологічної репрезентації образу України в англомовних ЗМІ відтворюються в українських перекладах за допомогою лексико-граматичних перекладних трансформацій, основною з яких є тотальне перегрупування, що дозволяє передавати складні чи образні оцінні одиниці через опис і пояснення ситуації.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2023-05-05
Як цитувати
Babelyuk, O., Koliasa, O., & Pavlyuk, K. (2023). МОВНІ ЗАСОБИ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ОБРАЗУ УКРАЇНИ В АНГЛОМОВНИХ ЗМІ: ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ РАКУРС. Львівський філологічний часопис, (12), 18-24. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2490