РЕАЛІЯ ЯК РЕПРЕЗЕНТАЦІЙНА ОСОБЛИВІСТЬ АНГЛІЙСЬКИХ ТУРИСТИЧНИХ ТЕКСТІВ

  • Olena Vasylivna Koliasa Одеський національний морський університет
  • Natalia Koval Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
  • Uliana Shostak Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету
Ключові слова: особливості, путівник, туризм, лексичні одиниці, лінгвістичні реалії, культурні реалії, інформаційно-технічний прогрес, лексико-семантичний варіант

Анотація

Роботу присвячено вивченню особливостей репрезентації англомовного туристичного дискурсу в туристичних текстах і словниках. Аналіз англійських туристичних путівників і словників туристичних термінів дає змогу виокремити досить велику групу лексичних одиниць, які традиційно називають словами реалія. Вони називають факти природи, артефакти, метафакти, що характеризують національні особливості Великої Британії, а також особливості культури (у широкому розумінні цього поняття) різних регіонів країни. Дослідники, які займаються вивченням реалій, підкреслюють, що реалії є одними з найбільш регулярних і найпоширеніших одиниць з національно-культурною специфікою, оскільки несуть інформацію про світ «з етнічних позицій». Метою дослідження є характеристика специфіки сфери туризму та особливостей її представлення в словниках і текстах; аналіз різноманітних визначень терміну «туризм», що відображають екстралінгвістичну та лінгвістичну сутність цього поняття; вивчення основних напрямів аналізу лінгвістичної специфіки галузі туризму та виявлення теоретичних прогалин у лінгвістичних дослідженнях цієї галузі; характеризувати лінгвокультурні реалії як мовні репрезентанти артефактів матеріальної та духовної культури та визначати їх роль в англомовних текстах туристичного спрямування; виявлення та опис основних параметрів, за якими реалії функціонують в туристичній сфері; охарактеризувати жанри туристичного дискурсу та виокремити особливості англомовного путівника як особливого типу інституційного дискурсу, що має масово-інформаційний та статусно-орієнтований характер; здійснити класифікацію лінгвокультурних реалій, використаних у текстах путівників, та розкрити специфіку функціонування кожного з виокремлених типів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2023-05-05
Як цитувати
Koliasa, O. V., Koval, N., & Shostak, U. (2023). РЕАЛІЯ ЯК РЕПРЕЗЕНТАЦІЙНА ОСОБЛИВІСТЬ АНГЛІЙСЬКИХ ТУРИСТИЧНИХ ТЕКСТІВ. Львівський філологічний часопис, (12), 92-98. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2504