СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕРМІНІВ ТАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

  • Ivanna Ivanivna Barnych Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
  • Maria Stepanivna Malaniuk Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
  • Sofiia Vasylivna Zmysla Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Ключові слова: абревіація, семантика, словоскладання, суфіксація, тактична медицина, термін

Анотація

Аналіз зосереджений на вивченні тактико-медичних термінів, їх широкому значенні та перекладі з глосарія НАТО. Основна мета термінологічного аналізу тактичної медицини – публічно надати неспеціалістам певну наукову інформацію з цього питання, оскільки ця тема не мала великої популярності. Тактична медицина відіграє важливу роль у бойових умовах та екстремальних ситуаціях, де швидка та ефективна медична допомога може врятувати життя. Обговорено теоретичні особливості терміно-системи тактичної медицини. Досліджено семантичне наповнення словосполучень тактичної медицини, виявлено їх первинні лексико-семантичні угруповання та зв’язки. Проведено порівняльний аналіз термінологічного апарату тактичної медицини з медичною термінологією в цілому, що дозволило виявити спільні та відмінні елементи, а також встановити специфіку слів тактичної медицини. Суттєвим елементом також є фактичне використання концепцій тактичної медицини в навчанні та практичній діяльності медичних фіхівців. Досліджено структурно-семантичні характеристики тактичної медичної термінології. Виявлено найбільш вдалі шляхи розробки тактико-медичних термінологічних одиниць, описано особливості процедур формування професійної лексики. Продемонстровано структурні, словотвірні та семантичні характеристики сучасної медичної мови. На основі аналізу військово-медичної термінології та результатів спостережень встановлено, що як англійська, так і українська терміно-системи тактичної медицини є відкритою лексико-семантичною групою, яка постійно поповнюється неологізмами на позначення нових реалій, які виникають під час бойових дій, професійна та наукова діяльність спеціалістів індустрій даних. З’ясовано певні закономірності у формуванні сучасних слів, а також перспективи розвитку досліджуваної терміносистеми. Результати дослідження сприятимуть кращому розумінню термінологічного апарату тактичної медицини, а також сприятимуть удосконаленню освітніх програм і підготовки лікарів у цій галузі. Крім того, вони можуть бути використані для розробки нових процедур і технологій, спрямованих на підвищення ефективності тактичної медицини та надання високоякісної медичної допомоги в екстрених ситуаціях.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2023-10-31
Як цитувати
Barnych, I., Malaniuk, M., & Zmysla, S. (2023). СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕРМІНІВ ТАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ. Львівський філологічний часопис, (13), 20-26. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2587