ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ДВОКОМПОНЕНТНИХ ТЕРМІНІВ СФЕРИ ОПЕРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ ФОРМУВАНЬ

  • Maria Yuriivna Ivanchenko Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
  • Natalia Liubomyrivna Ivanyshyn Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
  • Ivanna Ivanivna Barnych Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Ключові слова: багатокомпонентний термін, структура, переклад, оригінал, еквівалент

Анотація

Переклад текстів які стосуються діяльності аварійно-рятувальних формувань набуває неабиякої значущості з огляду на активізацію міжнародної співпраці українських аварійно-рятувальних формувань з іноземними колегами в умовах війни. Вивчення способів перекладу термінології цієї галузі є актуальним, через недостатню дослідженість та відсутність довідкової літератури за цим напрямком. Головним завданням статті є визначення способів перекладу двокомпонентних термінів досліджуваної галузі, а також виявлення основних труднощів, що виникають у процесі відтворення останніх українською мовою. Аналіз структурних характеристик термінів сфери оперативної діяльності аварійно-рятувальних формувань англійської мови показав, що значну частину складають багатокомпонентні терміни, з яких 24 % становлять двокомпонентні термінологічні одиниці досліджуваної галузі. Основними труднощами, з якими стикається перекладач під час своєї діяльності є відмінності синтаксису, граматики, відсутності чітких лексико-семантичних еквівалентів у мові перекладу, а також іноді суто стилістичні розбіжності. За таких умов виникає необхідність застосування різних перекладацьких трансформацій перекладу для досягнення максимальної еквівалентності, вибір яких повністю залежить від перекладача, його професійної інтуїції. Проведений аналіз показав, що найпродуктивнішим способом перекладу двокомпонентних термінів сфери оперативної діяльності аварійно-рятувальних формувань виявилося калькування (29 %), другим за продуктивністю є переклад одного з компонентів групою слів, що пояснюють (18 %), додавання (15 %), інверсія, або зміна порядку слів (12 %). Значно менш затребуваним виявився спосіб перекладу, що має назву генералізація (7 %). Найменш продуктивними способами виявилися переклад з використанням родового відмінка (4 %), антонімічний переклад (3 %), переклад за допомогою використання різних прийменників (2 %), конкретизація (2 %). Незначна кількість термінів досліджуваної галузі, а саме 7 одиниць (4 %) відтворюються змішаним способом перекладу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2023-10-31
Як цитувати
Ivanchenko, M., Ivanyshyn, N., & Barnych, I. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ДВОКОМПОНЕНТНИХ ТЕРМІНІВ СФЕРИ ОПЕРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ ФОРМУВАНЬ. Львівський філологічний часопис, (13), 90-94. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2597