ЦИФРОВІ КОМУНІКАЦІЇ ПІД ЧАС ВІЙНИ

  • Nataliia Viktorivna Glinka Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
  • Iryna Petrivna Voloshchuk Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
  • Galyna Mykolayivna Usyk Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Ключові слова: комунікативні стратегії, стилістичні засоби, риторика, лідерська комунікація, ораторські заслуги, харизма

Анотація

Дослідження присвячено стратегії ефективної комунікаційній у воєнний час. Зокрема, проаналізовано риторику президента Зеленського у його зверненнях до світових лідерів з проханням про підтримку, оскільки комунікаційні стратегії актуалізують комунікативний вплив на аудиторію, щоб викликати певний психологічний стан і сформувати емоції, що, у свою чергу, призводить до певних дій. Метою нашого дослідження є створення комунікативного портрета лідера в умовах війни, інформаційної зокрема, а саме протидії наративам та меседжам ворога. Дослідження базується на засадах теорії когнітивної семантики, яка доводить, що ми мислимо системами понять, які корелюють між собою і мають сенс та використовуються аби зрозуміти сказане. У воєнному наративі наявний феномен сприйняття єдиного наративу і відмови від реальності, яка йому суперечить (Дж. Лакофф, «Політичний розум»). Тому новизною статті є аналіз риторики лідера держави з точки зору інформативного протиборства наративам агресора, результатом чого є емоційний резонанс у ЗМІ. Зауважимо, що риторика лідерів держав стають потужним стимулом для розгортання важливих для суспільства наративів, які є поведінково-орієнтованим інструментарієм політичного розвитку суспільства, когнітивним опором в інформаційній війні. В той же час мовлення лідера – це сукупність особистих якостей, які дозволяють йому адаптуватися до кризової ситуації, передбачати резонанс комунікативної поведінки та нести відповідальність за її результат. Крім того, складовими риторики лідера є притаманні ораторський талант (харизма), динамічність прагматичного напруження, мистецтво актуалізації риторичних прийомів у конкретній ситуації та аудиторії. У роботі зосереджено увагу на засобах вираження експресії у промовах Зеленського (метафори, метонімії, алюзії, порівняння, антитези, гіперболи), які сприяють успішній комунікації. Крім того, серед стилістичних засобів у його промовах вживається функціонально-семантична категорія модальності, яка виражає ймовірність чи неймовірність, можливість чи неможливість. Дослідження мовлення лідера було проведено на прикладах промов президента України В. Зеленського, в яких вивчались комунікативні стратегії, спрямовані на протидію наративам країни агресора. Результатом цих стратегій можна вважати беззаперечну підтримку з боку лідерів і парламентів провідних країн світу, а також потужний емоційний резонанс у медійній сфері.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2023-10-31
Як цитувати
Glinka, N., Voloshchuk, I., & Usyk, G. (2023). ЦИФРОВІ КОМУНІКАЦІЇ ПІД ЧАС ВІЙНИ. Львівський філологічний часопис, (13), 38-44. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2590