АЛЮЗІЯ ЯК ЗАСІБ ВИРАЖЕННЯ ЕМОЦІЙ В ІДЕОСТИЛІ Д. Г. ЛОУРЕНСА

  • Nataliia Viktorivna Glinka Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
  • Anastasiia Volodymyrivna Machulianska Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Ключові слова: емоція, емотивність, алюзія, ідіостиль, інтертекстуальність, мовностилістичний засіб, художній текст

Анотація

У статті досліджується алюзія як мовностилістичний засіб репрезентації емоцій в ідіостилі британського письменника-модерніста Д. Г. Лоуренса. Специфіка використання різних видів алюзійних включень є маркером індивідуального стилю автора. Тому завдання нашої статті полягає у тому, аби текстуально проілюструвати як за допомогою алюзій Д. Г. Лоуренс відтворює емоції персонажів та створює емотивний фон літературного твору. Актуальність теми дослідження зумовлена посиленою увагою сучасних лінгвістичних студій до презентації емоцій у мові взагалі, та особливостей їх відтворення в ідіостилі письменників зокрема. Мета статті полягає у комплексному дослідженні та класифікації емотивних алюзій у художніх текстах Д. Г. Лоуренса. Доведено, що алюзії є не тільки транслятором історичної, літературної та культурної інформації, але й виступають важливим елементом творення емотивного полотна художнього тексту. У статті емотивні алюзивні елементи творів Д. Г. Лоуренса поділені на групи відповідно до їхнього джерела походження. Як результат, запропоновано поділ емотивних алюзій за такими тематичними групами: біблійні (використання біблійних сюжетів, релігійних образів, предметів, явищ, подій), міфічні (використання античної міфології, міфічних образів та сюжетів), поетичні (використання поетичних текстів, поетичних образів та сюжетів), історичні (використання історичних постатей, фактів, подій) та арт-алюзії (використання творів образотворчого мистецтва, музичні творів тощо). Подано детальну інтерпретацію алюзій та розкрито їхню емотивну функцію. Перспективним вважаємо подальше дослідження мовностилістичних засобів вираження емоцій в ідіостилі Д. Г. Лоуренса, а також інших представників британської модерністської літератури.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2023-10-31
Як цитувати
Glinka, N., & Machulianska, A. (2023). АЛЮЗІЯ ЯК ЗАСІБ ВИРАЖЕННЯ ЕМОЦІЙ В ІДЕОСТИЛІ Д. Г. ЛОУРЕНСА. Львівський філологічний часопис, (13), 45-50. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2591

Найчастіше читають статті цього автора (ів)