СПЕЦИФІКА ПЕРЕДАЧІ ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В АУДІОВІЗУАЛЬНОМУ ТЕКСТІ (НА МАТЕРІАЛІ КІНОПЕРЕКЛАДІВ АНГЛОМОВНИХ ФІЛЬМІВ ПОЛЬСЬКОЮ ТА УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ)

  • Oleh Volodymyrovych Tyshchenko Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
  • Maryana Tarasivna Vovk Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
  • Anna Olehivna Bashynska Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Ключові слова: аудіовізуальний і міжсеміотичний переклад, дублювання, субтитрування, перекладацькі трансформації, інвектива, сленг, прецедентний текст, алюзія, фразеологізм

Анотація

У пропонованій розвідці розглянуто лексико-граматичні трансформації в аудіовізуальному дискурсі з огляду на його інтерсеміотичні, структурно-смислові, жанрові та прагматичні складники, висвітлено типи лексичних та фразеологічних еквівалентів у кіноперекладі, зокрема у субтитрах, дублюванні, діалогах та репліках персонажів. При цьому до аналізу залучено два типи перекладу фільмів різних авторів, відмінних за своєю сюжетно-смисловою і тематичною ознаками, зокрема "Journey to the Center of the Earth" – у перекладі польською мовою та «Одного разу в Голівуді», «Кримінальне чтиво» Квентіно Тарантіно – в українському перекладі. Запропонований зіставний аналіз дав змогу, з одного боку, з’ясувати синтаксичні, морфологічні та лексико-семантичні особливості трансформації одиниць у вихідній і цільовій мовах (вилучення, модуляції, зміна порядку слів, заміна частини мови чи засобів вираження модальності), передачу власних імен (транслітерація і транскодування) та окремих вигукових конструкцій. З другого боку, продемонструвати репертуар засобів відтворення сленгу, жаргонів, інвективів та обсценної лексики, фразем та прагмем з точки зору їхніх емоційно-експресивних конотацій у фільмах К. Тарантіно як прецедентного тексту. На особливу увагу з цього приводу заслуговують процеси метафоризації, полісемії, образно-оціночні знаки номінації на позначення інтелектуально-розумових здібностей, аналоги та часткові еквіваленти, національно-марковані реалії та алюзії.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2023-10-31
Як цитувати
Tyshchenko, O., Vovk, M., & Bashynska, A. (2023). СПЕЦИФІКА ПЕРЕДАЧІ ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В АУДІОВІЗУАЛЬНОМУ ТЕКСТІ (НА МАТЕРІАЛІ КІНОПЕРЕКЛАДІВ АНГЛОМОВНИХ ФІЛЬМІВ ПОЛЬСЬКОЮ ТА УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ). Львівський філологічний часопис, (13), 192-201. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2613