Підтвердження авторів

На останній сторінці статті повинно міститися підтвердження оригінальності дослідження, засвідчене підписами авторів (у сканованому форматі), такого змісту:

Я(ми) <ПІБ>, автор(и) наукової статті "<Назва статті>", засвідчую (ємо), що вона чесно презентує самостійно проведене дослідження і не містить плагіату.

Автор(и) гарантує (гарантують), що ним(и) одержано всі необхідні дозволи на використання у статті матеріалів, що охороняються авторським правом.

Автор(и) гарантує (гарантують), що стаття підготовлена спеціально для наукового фахового журналу "Пожежна безпека", ніде раніше не публікувалася і не подана до інших видань.