Процедура рецензування та видавнича етика

Редакційна колегія збірника наукових праць "Пожежна безпека" під час своєї роботи керується вітчизняними та міжнародними етичними правилами наукових публікацій, усіляко спонукає до дотримання цих норм своїх дописувачів. Це, своєю чергою, дає змогу забезпечити право авторського колективу на інтелектуальну власність, підвищити якість опублікованих матеріалів, а також уникати випадків академічної не доброчесності та плагіату.

Стаття після подання до редколегії проходить перевірку на плагіат, після чого скеровується на рецензування. З метою забезпечення якісного незалежного рецензування поданих для публікації матеріалів цей процес є подвійним "сліпим" і виконується вченими, які здійснюють дослідження за спеціальністю поданої статті та мають за останні три роки не менше однієї публікації у виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, або закордонних виданнях, включених до Web of Science Core Collection та/або Scopus, або мають монографії чи розділи монографій, видані міжнародними видавництвами, що належать до категорій «A», «B» або «C» за класифікацією Research School for Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment (SENSE).

За наявності зауважень рецензента авторам рекомендується внести відповідні виправлення у статтю. За необхідності стаття може бути скерована на повторне рецензування тому ж або іншому рецензенту. Остаточне рішення про публікацію рукопису статті приймається редакційною колегією наукового видання. Рукописи статей авторам не повертаються.

Відповідно до Інструкції для авторів на останній сторінці статті повинно міститися підтвердження оригінальності дослідження, засвідчене підписами авторів. Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.