Політика (мета і завдання)

Збірник наукових праць "Пожежна безпека" видається з 2002 року.

Запланована періодичність – 2 рази на рік.

Тематична спрямованість: оригінальні та оглядові праці в галузі технічних наук з напряму "пожежна безпека" за спеціальністю 261 – пожежна безпека.

 Збірник наукових праць "Пожежна безпека" дотримується політики відкритого доступу до опублікованих матеріалів, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації, новацій та обміну знаннями з метою всебічного розвитку вітчизняної і світової науки.

Метою збірника наукових праць "Пожежна безпека" є забезпечення наукової громадськості актуальною інформацією про сучасний стан розв’язання наукових задач у окресленій тематичною спрямованістю видання царині.

Ключовими завданнями наукового видання є:

- висвітлення актуальних результатів досліджень у царині пожежної безпеки, матеріалознавства, хімічних технологій та інженерії, менеджменту;

- забезпечення наукової комунікації у окресленій тематичною спрямованістю видання царині;

- надання професійного майданчика для здійснення наукових дискусій та обміну думками вітчизняних та закордонних вчених;

- всебічне залучення молодих учених до реалізації дослідницьких програм в сучасних умовах розвитку науки;

- створення передумов для розширення наукової співпраці з закордонними закладами освіти та науковими установами.

- забезпечення дотримання редакційної етики.